Ihmisoikeudet ovat meille kaikille

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille. Niiden perustana on YK:n ihmisoikeuksien julistus, jonka mukaan kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.