Hakuilmoitus: työpaja oikeussuojakeinoista syrjintäasioissa

7.6.2017

 

Ihmisoikeuskeskus hakee osallistujia vammaisjärjestöistä oikeussuojakeinojen työpajahankkeeseen.

Työpajahankkeen tarkoituksena on perehdyttää osallistujat syrjinnän vastaiseen lainsäädäntöön ja kehittää heidän valmiuksiaan hyödyntää olemassa olevia oikeussuojakeinoja syrjintäasioissa.

Hanke sisältää kaksi työpajatapaamista syksyllä 2017. Osallistuminen on maksutonta.

 

Työpajahankkeen sisältö ja aikataulu

 

Työpajahanke on tarkoitettu erityisesti sellaisille vammaisjärjestöille, jotka haluavat edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien edunvalvontaa syrjintäasioissa, mutta kokevat tarvitsevansa käytännönläheistä opastusta syrjinnänvastaisesta lainsäädännöstä ja oikeussuojakeinojen käyttämisestä.

Työpajahankkeessa perehdytään erityisesti yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) säädettyyn syrjintäkieltoon vammaisuuden perusteella ja matalan kynnyksen oikeussuojakeinoihin. Matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja ovat muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työsuojeluviranomaiset sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Hankkeen ensimmäinen tapaaminen järjestetään elokuun 2017 loppupuolella. Tuolloin perehdytään syrjinnän vastaiseen lainsäädäntöön ja käydään lävitse matalan kynnyksen oikeussuojakeinojen käyttämiseen liittyviä teemoja. Lisäksi tapaamisessa käydään lävitse ja työstetään osallistujien omia edistämishankkeita.

Seuraavassa tapaamisessa syys-lokakuussa 2017 viimeistellään yhdessä järjestöjen vammaisten henkilöiden oikeuksien edunvalvontaan liittyviä edistämishankkeita. Tavoitteena on, että osallistujat toteuttaisivat työpajahankkeen seurauksena vähintään yhden oikeussuojakeinoja hyödyntävän toimenpiteen vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

 

Miten työpajahankkeeseen osallistutaan?

 

Osallistumisesta kiinnostuneita vammaisjärjestöjä pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus viimeistään 3.8.2017 osoitteeseen info@ihmisoikeuskeskus.fi. Otsikkokentässä tulisi lukea ”Hakemus työpajahankkeeseen”.

Valituille järjestöille (4-6 kpl) ilmoitetaan asiasta elokuun alkupuolella.

Hakemuksessa tulisi kertoa lyhyesti, miten järjestö hyötyisi osallistumisesta työpajahankkeeseen. Hakijoita pyydetään yksilöimään hakemuksessa, onko heillä jo valmiiksi tiedossa vammaisten henkilöiden syrjintään liittyvä teema, johon he haluavat omassa toiminnassaan puuttua. Lisäksi hakemuksessa tulisi ilmoittaa tiedot osallistuvista henkilöistä (max. 2 per järjestö).

Yksi keskeisistä valintakriteereistä on, että yhdistyksen katsotaan pystyvän osallistumisellaan edistämään vammaisten henkilöiden oikeutta yhdenvertaisuuteen.

Hakemus voi olla myös ruotsinkielinen. Työpajojen kieli on suomi.

Lisätietoja: Mikko Joronen (mikko.joronen@ihmisoikeuskeskus.fi), puh. 09 432  3784