Uutisia

Syrjintäkokemukset työelämässä johtivat yhteensä 92 työsuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen vuonna 2016 Etelä-Suomessa.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta järjesti torstaina 2.3.2017 kutsuseminaarin Perustuslakikontrolli ja perustuslakivaliokunnan työn kehittäminen.
Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut. Lasten sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja annetaan tietoa palveluista, joiden puoleen lapsi voi ongelman kohdatessaan kääntyä.
Suomi on tallettanut 11.5.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjan YK:n pääsihteerin huostaan. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan 10.6.2016.
Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Avioliittolain muutos tulee voimaan 1.3.2017. Hallitus on tänään 15.10. antanut eduskunnalle esityksen, joka koskee avioliittolain muutoksen edellyttämiä muita lainmuutoksia. Muita säännöksiä on tarpeen muuttaa niin, että ne soveltuvat myös samaa sukupuolta oleviin pareihin.
Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua esitetään parannettavaksi. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lainsäädäntömuutoksista, joilla pannaan täytäntöön EU:n ns. uhridirektiivi.
10.9. julkaistu Syrjintä koulutuksessa -selvitys tarkastelee vähemmistöjen yhdenvertaisuuden toteutumista koulutuspolulla ja opintojen ohjauksessa. Selvityksen mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa koulutuspolulla ovat maahanmuuttajat, romanit ja vammaiset henkilöt.