Uutisia

EU:n perusoikeusviraston (FRA) johtaja Michael O’Flaherty vieraili Suomessa 22.-23.5.2017. Hän osallistui Ihmisoikeuskeskuksen ja Oikeusministeriön järjestämään tilaisuuteen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 sisällöstä ja tulevasta täytäntöönpanosta.
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto on julkaissut 19 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttia suomeksi. Yleiskommenteilla tuetaan YK:n lapsen oikeuksia koskean yleissopimuksen toimeenpanoa.
Syrjintäkokemukset työelämässä johtivat yhteensä 92 työsuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen vuonna 2016 Etelä-Suomessa.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta järjesti torstaina 2.3.2017 kutsuseminaarin Perustuslakikontrolli ja perustuslakivaliokunnan työn kehittäminen.
Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut. Lasten sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja annetaan tietoa palveluista, joiden puoleen lapsi voi ongelman kohdatessaan kääntyä.
Suomi on tallettanut 11.5.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjan YK:n pääsihteerin huostaan. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan 10.6.2016.