Ihmisoikeuskoulutus

SuomeksiPå svenska

 

 

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen julistukseen (2011) on kirjattu kaikkien oikeus ihmisoikeuskasvatukseen ja sen ulottuminen kaikilla opetusasteille. Laadukas ihmisoikeuskasvatus on tietojen, taitojen ja asenteiden antamista ihmisoikeuksien edistämiseen. 

Näiltä sivuilta löydät tietoa ihmisoikeuskasvatuksesta. Sivun vasempaan laitaan on koottu ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä aiheita, kuten:

  • tietoa ja tutkimusta, kuten selvityksiä Suomen ihmisoikeuskasvatustilanteesta ja korkeakouluista, jotka tutkivat ihmisoikeuksia
  • koulutusmateriaaleja, kuten aikuisille suunnatun asiantuntevan luentosarjan, nettiopintoja ja resursseja
  • järjestöjen ihmisoikeuskasvatusmateriaaleja ja koulutuksia
  • ihmisoikeuskasvatusresursseja ulkomailta
  • tietoa keskeisistä kansainvälisistä standardeista
  • yleistä tukea perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen, kuten virastojen sivuja, hyviä käytäntöjä, koulutusportaaleja ja mediakasvatusta.

Ajankohtaista

 

Opettaja, hyödynnä ihmisoikeuksien päivänä 10.12. julkaistuja tallenteita!

Katsokaa oppilaiden kanssa lyhyitä katsauksia ihmisoikeuksien historiaan.

Löydät videoita ihmisoikeuksista suomenkielisillä tekstityksillä täältä ja ruotsinkielisillä täältä.

 

Ihmisoikeuskeskuksen luentosarja perus- ja ihmisoikeuksista:

Haluatko ymmärtää paremmin perus- ja ihmisoikeuksia? Tutustu Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntevaan ja kaikille avoimeen luentosarjaan täällä!

Tunnenperusoikeuteni.fi

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia järjestää lapsille ja nuorille syksyllä 2017 kilpailun, jonka palkintona on matka eduskuntaan ja yllätysretki!

Ihmisoikeuskasvatuksen perusta ja Ihmisoikeuskeskuksen tehtävä

 

Kaikilla YK:n jäsenvaltioilla on velvollisuus järjestää ihmisoikeuskasvatusta ja –koulutusta. Laadukkaan ihmisoikeuskasvatuksen tulee sisältää opetusta ihmisoikeuksiin liittyvistä arvoista, normeista ja mekanismeista. Lisäksi opetuksen tulee tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla ja voimaannuttaa ihmisiä ihmisoikeuksien toteuttamiseen.

Ihmisoikeuksia koskevan tiedotuksen, kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä näihin liittyvän yhteistyön edistäminen on yksi Ihmisoikeuskeskuksen laissa määrätyistä tehtävistä.


 

Ihmisoikeuskeskus tarkistaa kaiken välittämänsä ihmisoikeuskasvatusaineiston sisällön oikeellisuuden. Aineiston välittäminen ei merkitse tuenilmaisua aineiston tuottajalle tai sen rahoittajalle tai siihen muutoin osallistuneiden tahojen toiminnalle.