Keitä olemme

SuomeksiPå svenskaIn english


Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille. Ihmisoikeustyön perustana on YK:n ihmisoikeuksien julistus. Sen mukaan kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Näiden oikeuksien toteutumista turvataan useilla kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla.

Suomessa ihmisoikeuksien toteutumista edistävät, seuraavat ja tutkivat monet toimijat. Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Työhön kuuluu tiedon hankkimista, kokoamista ja välittämistä, yhteistyön rakentamista, aloitteiden tekoa ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ihmisoikeuskeskuksella on  40-jäseninen Ihmisoikeusvaltuuskunta. Hallinnollisesti Ihmisoikeuskeskus toimii eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä.