Mitä teemme

Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteiset tehtävät


Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä lain perusteella on:

  • Edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta
  • Laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
  • Tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • Osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
  • Huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia, jotka kuuluvat ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan.

SuomeksiPå svenskaIn english

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät käytännössä


Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä niiden toteutumisen seuranta.

Ihmisoikeuskeskus kiinnittää erityistä huomiota niihin oikeuksiin, joiden toteutumisen edistämistä ja seurantaa varten ei ole olemassa omaa erityisvaltuutettua, muuta erityistä kansallista viranomaistoimijaa tai vahvaa kansalaisjärjestötoimintaa. Myös oikeudet, jotka jonkun kansanryhmän osalta toteutuvat puutteellisesti, tai joita ei huomioida riittävästi viranomaistoiminnassa, kuuluvat Ihmisoikeuskeskuksen erityisen huomion piiriin.

Ihmisoikeuskeskus herättelee ja ylläpitää keskustelua jakamalla tietoa ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ajankohtaisista perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä aiheista. Huomiota kiinnitetään myös ongelmiin, jotka hidastavat tai peräti estävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

Ajankohtaista - IOK

IOK: Lausunto YK:lle rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta (27.4.2017)

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:n rotusyrjinnän vastaiselle komitealle (CERD) ja osallistui Suomen kuulemistilaisuuteen 25.-26.4.2017

Ihmisoikeuskeskuksen tuoreimmat katsaukset ilmestyneet (13.4.2017)

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 2/2017 sekä kotimaan katsauksen tuplanumero 1-2/2017 ovat ilmestyneet. Kansainvälisen katsauksen aiheita ovat muun muassa: Italialle tuomio naiseen kohdistuneessa lähisuhdeväkivalta –tapauksessa (EIT) Kansalaisuuden pois ottaminen terrorismista…

IOK kertoi huomioitaan Suomen ihmisoikeustarkasteluun liittyen (11.4.2017)

Ihmisoikeuskeskus kävi viime viikolla kertomassa YK:n jäsenvaltioiden edustajille huomioitaan Suomen ihmisoikeustilanteesta. UPR Infon Genevessä järjestämä tilaisuus (ns. esi-istunto) liittyi Suomen tulevaan yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR), jossa YK:n jäsenvaltiot antavat Suomelle…

IOK:n uusi luentosarja perus- ja ihmisoikeuksista valmistunut (3.3.2017)

Ihmisoikeuskeskus on tuottanut uuden videoidun kokonaisuuden perus- ja ihmisoikeuksista.

Ihmisoikeuskeskus täyttää 5 vuotta 1.3.2017 (1.3.2017)

Ihmisoikeuskeskus täyttää 5 vuotta 1.3.2017. Ihmisoikeuskeskus perustettiin lailla ja aloitti työnsä vuonna 2012. Ihmisoikeuskeskus, sen ihmisoikeusvaltuuskunta (tällä hetkellä 38 jäsentä, kokoontuu 4 kertaa vuodessa) ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia muodostavat yhdessä kansallisen…

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1/2017 (21.2.2017)

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1/2017 on ilmestynyt. Katsauksen aiheita ovat muun muassa: ·Valitusten lisääntyminen Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimessa vuonna 2016 ·Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean tutkimus Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamisesta…

Ihmisoikeuskeskus mukana opetusalan Educa -messuilla 27-28.1.17 (8.2.2017)

Ihmisoikeuskeskus osallistui maan suurimmille opetusalan messuille 27-28.1 tuodakseen esiin ihmisoikeuskasvatusta. Ihmisoikeuskasvatuksen näytepisteellä riitti messujen aikana tuhansia innokkaita kävijöitä, jotka olivat kiinnostuneita ihmisoikeuskasvatusmateriaaleista. Perjantaina 27.1.…

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys, mutta ne ovat iloinen asia (28.1.2017)

- Ketään ei voida pakottaa ajattelemaan, että kaikki ovat yhdenvertaisia, mutta ketään ei saa syrjiä. Ihmisoikeudet ovat oikeudellisesti velvoittavia normeja. Ne eivät ole mielipidekysymys, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Kristiina Kouros muistutti puheessaan Educa-messuilla. Ihmisoikeuskeskus…

Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus 6/2016 on ilmestynyt (20.1.2017)

Katsauksen aiheita ovat muun muassa: · YK:n kidutuksen vastaisen komitean suositukset Suomelle · Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen toimikunnan asettaminen · Poliisiammattikorkeakoulun tilastot viharikosten lisääntymisestä · Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys vammaisten…

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 6/2016 on ilmestynyt (21.12.2016)

Aiheita: · Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ensimmäistä kertaa määritellyt kriteerejä sille, milloin sananvapaus edellyttää julkisuutta. · Kansallisten ihmisoikeusrakenteiden rooli terrorismin vastaisten toimien valvonnassa. · Tanskan korkein oikeus ei tuominnut unionin tuomioistuimen…

Tiernapojista ihmisoikeuskasvatusta? (9.12.2016)

10.12. vietettävän YK:n ihmisoikeuspäivän kunniaksi Ihmisoikeuskeskus tarjosi eduskunnalle tänään lasten muokkaaman Tiernapoika –kuvaelman. Mikä tässä on totta, mikä uskontoa, mikä historiaa? Näytelmä on rasistinen, onko? Kamalaa, että lapsia tapetaan! Jaetaanko roolit sen mukaan, mikä ihonväri on?…

Kotimaan katsaus 5/2016 on ilmestynyt (15.11.2016)

Ihmisoikeuskeskuksen tämänkertaiseen kotimaan katsaukseen on koottu kansallisia perus- ja ihmisoikeustapahtumia syksyn ajalta. Katsauksen aiheita ovat muun muassa: Suomella parannettavaa vihapuheen estämisessä, saamelaisten oikeuksien toteutumisessa ja ruotsin aseman säilyttämisessä Vammaisten…

Vammaisten ihmisoikeuskomitea aloittanut toimintansa (8.11.2016)

Vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen osallistamista ja osallistumista varten ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuuteen on perustettu pysyväksi jaostoksi vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Ihmisoikeusvaltuuskunnan nimeämät jäsenet pitivät komitean järjestäytymiskokouksen…

Vihapuhe - mitä se on ja kuinka sitä vastaan toimitaan? Osallistu seminaariin! (2.11.2016)

KUTSU seminaariin ti 29.11. klo 8.30-16.15 Mitä vihapuhe on ja keihin se kohdistuu? Mitä eroa on viharikoksella ja vihapuheella? Millainen vihapuhe on rangaistavaa? Mitkä ovat viranomaisten velvollisuudet ja onko viranomaisilla riittävät keinot ja tahtoa puuttua vihapuheeseen? Entä median rooli ja…

Seminaari vammaisten henkilöiden poliittisista osallistumisoikeuksista (27.10.2016)

Mitä esteitä vammaiset henkilöt kohtaavat osallistuessaan julkiseen elämään? Mitä hyviä käytänteitä osallistumisoikeuksien edistämisestä on? Mitä vielä pitää tehdä? Ihmisoikeuskeskus, Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) sekä ulkoasiainministeriö järjestivät…

Kansainvälinen katsaus 5/2016 (26.10.2016)

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 5/2016 on ilmestynyt. Tämänkertaisen aiheita: Saksan salainen palvelu sai suorittaa kotietsinnän veronkierrosta epäillyn pariskunnan kotiin, vaikka todistusaineisto oli hankittu lainvastaisestiIhmisoikeusvaltuutettu perui Venäjän vierailunsa…

50 vuotta YK:n ihmisoikeussopimuksia - katso koko seminaari netissä! (20.10.2016)

Mikä on kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkitys alueellisten konfliktien keskellä tai suomalaisessa arjessa? Miten ihmisoikeussopimukset ovat muuttaneet maailmaa ja suomalaista lainsäädäntöä? Ihmisoikeuskeskus, Suomen YK-liitto sekä ulkoasiainministeriö järjestivät kansainvälisenä YK-päivänä…

Katso EU:n perusoikeuskirjan käyttö -seminaari kokonaisuudessaan (14.10.2016)

Miten saada Euroopan unionin perusoikeuskirja käyttöön? Muukalaisvihan ja vihapuheen kasvu, (pakolais)lasten oikeudet, oikeussuojan saatavuus ja rikoksen uhrien oikeudet. Nämä ovat muutamia aiheita Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) 2016 perusoikeusraportissa, jota esiteltiin…

Suomi YK:n ihmisoikeustarkastelussa 2017 – Ihmisoikeuskeskus raportoi ensimmäistä kertaa (27.9.2016)

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana on antanut ensimmäistä kertaa Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) koskevan raportin. Määräaikaistarkastelu on melko uusi mekanismi, jossa YK:n jäsenvaltiot raportoivat maansa ihmisoikeustilanteesta ja antavat…

Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus 4/2016 (13.9.2016)

Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaukseen on tällä kertaa koottu kuluvana vuonna ilmestyneitä ylimpien laillisuusvalvojien ja erityisvaltuutettujen vuoden 2015 kertomuksia. Lapsiasiavaltuutettu huolissaan perusopetuksen tason kasvavista eroista Oikeuskansleri: lainvalmistelun laatuun…