Mitä teemme

Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteiset tehtävät


Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä lain perusteella on:

  • Edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta
  • Laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
  • Tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • Osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
  • Huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia, jotka kuuluvat ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan.

SuomeksiPå svenskaIn english

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät käytännössä


Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä niiden toteutumisen seuranta.

Ihmisoikeuskeskus kiinnittää erityistä huomiota niihin oikeuksiin, joiden toteutumisen edistämistä ja seurantaa varten ei ole olemassa omaa erityisvaltuutettua, muuta erityistä kansallista viranomaistoimijaa tai vahvaa kansalaisjärjestötoimintaa. Myös oikeudet, jotka jonkun kansanryhmän osalta toteutuvat puutteellisesti, tai joita ei huomioida riittävästi viranomaistoiminnassa, kuuluvat Ihmisoikeuskeskuksen erityisen huomion piiriin.

Ihmisoikeuskeskus herättelee ja ylläpitää keskustelua jakamalla tietoa ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ajankohtaisista perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä aiheista. Huomiota kiinnitetään myös ongelmiin, jotka hidastavat tai peräti estävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

Ajankohtaista - IOK

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 6/2017 on ilmestynyt (8.12.2017)

Katsauksen aiheita muun muassa

Ihmisoikeuskeskus hakee vammaisasioiden asiantuntijajäseniä (1.11.2017)

Ihmisoikeuskeskus hakee VAMMAISASIOIDEN ASIANTUNTIJAJÄSENIÄ IHMISOIKEUSVALTUUSKUNNAN PYSYVÄÄN JAOSTOON Tehtävän kuvaus: YK:n vammaisyleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisista sopimuksen edistämis-, suojelu- ja seurantatehtävistä huolehtivat Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta…

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 5/2017 on ilmestynyt (16.10.2017)

Katsauksen aiheita ovat muun muassa ·Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei sananvapautta loukattu, kun saksalainen tuomari kielsi oikeudenkäyntiä seuraavia tiedotusvälineitä julkaisemasta syytetystä kuvaa ·Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on koostanut pakolaisten…

IOV: Työpajoja ihmisoikeusvaltuuskunnan kokouksessa syyskuussa (9.10.2017)

Ihmisoikeusvaltuuskunnan syyskuun kokouksessa aloitettiin uusi toimintamuoto järjestämällä kolme työpajaa. Työpajoissa kuultiin monipuolisesti asiantuntijoiden esityksiä ja keskusteltiin ongelmakohdista ja mahdollisista keinoista ongelmien ratkaisemiseksi.

Asiantuntevaa ja kaikille avointa opiskelumateriaalia perus- ja ihmisoikeuksista! (4.10.2017)

Ihmisoikeuskeskus on tuottanut asiantuntevan, kaikille avoimen ja ilmaisen opiskelukokonaisuuden perus- ja ihmisoikeuksista itseopiskeluun tai opetuksen tueksi. Julkaisemme syksyn mittaan ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä koulutusideoita ja materiaaleja luentojen aiheisiin liittyen. Ideat toimivat itseopiskeluun, aikuiskoulutukseen tai oman pedagogiikan suunnittelun avuksi. Julkaisuissa esitellään luentojen sisältöjä ja annetaan vinkkejä muihin resursseihin. Seuraa julkaisuja nettisivuillamme ja Facebookissa!

IOK:n UPR-puheenvuoro (22.9.2017)

Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) koskeva loppuraportti hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä 21.9.2017. Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajan käytti istunnossa puheenvuoron, jossa se kiitti Suomen hallitusta avoimesta dialogista…

IOK antoi lausunnon EN:n kieliperuskirjan määräaikaisraportointia varten (21.9.2017)

Kansallisten vähemmistökielien suojelemiseksi annetun kieliperuskirjan täytäntöönpanosta raportoidaan Euroopan neuvostolle.

Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa (14.9.2017)

Ihmisoikeuskeskus on julkaisut selvityksen perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa.

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 4/2017 on ilmestynyt (11.9.2017)

Katsauksen aiheita ovat muun muassa ·Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto: sananvapautta ei loukattu, kansalaisjärjestöjen olisi tullut tarkistaa kantelukirjelmänsä faktat paremmin ·Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun tuorein kommentti kehitysvammaisten henkilöiden…

James Hathaway: YK:n pakolaissopimuksen täytäntöönpanoa on parannettava (6.9.2017)

Johtava pakolaisoikeuden asiantuntija James Hathaway jakoi seminaarissa havaintojaan globaalista turvapaikka- ja vastuunjakojärjestelmästä, joka turvaisi Geneven pakolaissopimuksen mukaisen suojelun sen tarpeessa oleville.

IOK: Ihmisoikeuskeskuksen pakolaisoikeutta käsittelevä seminaari suorana lähetyksenä (4.9.2017)

Tiistain 5.9.2017 klo 9.00 alkaen verkkolähetyksenä

IOK englanninkielinen toimintakertomus 2016 (24.8.2017)

Englanninkielinen tiivistelmä Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomuksesta 2016 on nyt julkaistu keskuksen verkkosivuilla: http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/in-english/publications/. Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus (suomeksi ja ruotsiksi) koko pituudessaan löytyy täältä:…

IOK antoi lausunnon OM:lle Pohjoismaisen saamelaissopimuksen voimaansaattamisesta (23.8.2017)

IOK kiinnitti lausunnossaan huomioita mm. Suomen toistuvasti saamiin alkuperäiskansojen oikeuksia koskeviin suosituksiin ja saamelaisten oikea-aikaiseen kuulemiseen.

IOK antoi lausunnon YK:n alkuperäiskansajulistuksen täytäntöönpanosta (23.8.2017)

YK:lta tulossa ohjeistusta kansallisille alkuperäiskansajulistusta koskeville toimintaohjelmille.

IOK:n lausunto hallitukselle UPR-suositusten hyväksymisestä (20.7.2017)

Ihmisoikeuskeskus antoi kesäkuussa 2017 oma-aloitteisen lausunnon kiinnittääksen hallituksen huomiota muutamiin UPR-suosituksissa esille nousseisiin teemoihin.

IOK:n johtaja Sirpa Rautio FRA:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi (14.7.2017)

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, varatuomari Sirpa Rautio valittiin 19.5.2017 Wienissä sijaitsevan EU:n perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston (Management Board) puheenjohtajaksi 13.7.2017 alkaen.

Osallistamisen edistäminen vammaisia henkilöitä koskevassa päätöksenteossa (7.7.2017)

Ihmisoikeuskeskus toimittanut STM:lle tiedoksi VIOK:in esityksen vammaisten osallistamisesta sekä oman vastauksensa VIOK:ille.

Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus 3/2017 (21.6.2017)

Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus 3/2017 on ilmestynyt. Katsauksen aiheita ovat muun muassa: Suomelle suosituksia saamelaisten tilanteesta, vihapuheesta ja ei-kansalaisten asemasta Suomi yleismaailmallisessa ihmisoikeustarkastelussa Pilottihanke ihmisoikeuskriteerien käytöstä julkisissa…

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 3/2017 on ilmestynyt (15.6.2017)

Katsauksen aiheita ovat muun muassa:

Ihmisoikeuskeskus New Yorkissa: seuraa sivutapahtumaa! (13.6.2017)

YK:n vammaisyleissopimuksen sopimusosapuolet kokoontuvat 13.–15.6. New Yorkissa. Konferenssi on järjestyksessään kymmenes. Konferenssin yhteydessä järjestetään sivutapahtuma “The participation of persons with disabilities in NHRIs’ work monitoring and promoting implementation of the Convention on…