Mitä teemme

Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteiset tehtävät


Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä lain perusteella on:

  • Edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta
  • Laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
  • Tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • Osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
  • Huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia, jotka kuuluvat ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan.

SuomeksiPå svenskaIn english

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät käytännössä


Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä niiden toteutumisen seuranta.

Ihmisoikeuskeskus kiinnittää erityistä huomiota niihin oikeuksiin, joiden toteutumisen edistämistä ja seurantaa varten ei ole olemassa omaa erityisvaltuutettua, muuta erityistä kansallista viranomaistoimijaa tai vahvaa kansalaisjärjestötoimintaa. Myös oikeudet, jotka jonkun kansanryhmän osalta toteutuvat puutteellisesti, tai joita ei huomioida riittävästi viranomaistoiminnassa, kuuluvat Ihmisoikeuskeskuksen erityisen huomion piiriin.

Ihmisoikeuskeskus herättelee ja ylläpitää keskustelua jakamalla tietoa ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ajankohtaisista perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä aiheista. Huomiota kiinnitetään myös ongelmiin, jotka hidastavat tai peräti estävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

Ajankohtaista - IOK

GANHRI:n yleiskokous (19.2.2018)

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot eri puolilta maailmaa kokoontuvat 21. - 23.2. Genevessä

Luokkasopimuksia ja kansainvälisyyttä ihmisoikeuksien opettamiseen – lasten ja nuorten näkökulma tuli esiin Educa-messuilla (31.1.2018)

Ihmisoikeuskasvatus osaksi koulukulttuuria -lavaohjelman pääosassa olivat lapset ja nuoret, jotka kertoivat kokemuksiaan ja toiveitaan ihmisoikeuksien opetuksesta. Ihmisoikeuskeskus osallistui kasvatusalan vuotuisille Educa-messuille ihmisoikeuskasvatusta käsittelevällä osastolla ja lavaohjelmalla yhteistyössä Ihmisoikeusliiton, Suomen Amnestyn osaston ja Suomen Unicefin kanssa.

EIT: Vuosiraportti 2017 tilastoineen julkaistu (26.1.2018)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2017 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä on vain 14 valitusta.

EN: Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea julkaisi vuosiraporttinsa 2017 (24.1.2018)

Sosiaalisten oikeuksien komitea pitää edelleen mm. Suomen työttömyysturvaa ja vanhuuseläkkeitä liian alhaisina. Myönteistä kehitystä vuosina 2012-2015 tapahtui työterveyshuollon kehittämisessä, vanhempainetuuksissa ja vammaisuudesta johtuvien etuuksien myöntämisessä.

Yleiskommentti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuudesta lain edessä käännetty suomeksi (23.1.2018)

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentti nro 1 (2014), artikla 12, on Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta käännetty suomeksi ja ruotsiksi.

FRA: kansalaisjärjestöjen ihmisoikeustyössä haasteita (19.1.2018)

Juuri julkaistun raportin mukaan ihmisoikeuksia edistävät kansalaisjärjestöt joutuvat kohtaamaan EU-maissa useita haasteita. Ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvista hyökkäyksistä tarvittaisiin lisää tietoa.

GANHRI antoi lausunnon vammaisten syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta käsittelevään yleiskommenttiluonnokseen (17.1.2018)

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea pyysi viime vuoden lopussa lausuntoja yleiskommenttiluonnokseen, joka käsittelee vammaisten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä (vammaisyleissopimuksen artikla 5). Ihmisoikeuskeskus osallistui kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen verkoston GANHRI:n yhteislausunnon laatimiseen.

Innostu ihmisoikeuskasvatuksesta Educassa 2018! (12.1.2018)

Tule kuulemaan innostavia esimerkkejä ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamisesta koulukulttuurissa lavaohjelmassa 26.1. Tieto-lavalla ja keskustelemaan ihmisoikeuskasvatuksesta yhteistyössä järjestöjen kanssa toteuttamallamme osastolla 6h88. Educassa saat uusia ideoita!

Yleisölle avoimen poliittisen tilaisuuden järjestäminen esteellisissä tiloissa on vammaisten henkilöiden välillistä syrjintää (12.1.2018)

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta päätöksiä vammaisten henkilöiden syrjinnästä

Eduskunnan kirjasto kouluttaa tiedonhankinnasta (9.1.2018)

Eduskunnan kirjastossa kaikille avointa koulutusta kirjastosta, tiedonhankinnasta, tietokannoista, lainsäädäntöasiakirjoista, eduskunnan toiminnasta sekä mm. EU-asioiden käsittelyprosesseista.

IOK: Vanhoja uutisia siirretty uutisarkistoon (8.1.2018)

Vuosien 2012-2017 uutiset koottu uutisarkistoon.

Suomi rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta - Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii translain kiireellistä uudistamista (19.12.2017)

Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii 13.12.2017 tekemässään kannanotossa hallitusta ryhtymään translain pikaiseen uudistamiseen. Translaista on poistettava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Transihmisten itsemääräämisoikeus, yksityiselämän suoja sekä henkilökohtainen koskemattomuus tulee turvata laissa.