Mitä teemme

Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteiset tehtävät


Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä lain perusteella on:

  • Edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta
  • Laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
  • Tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • Osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
  • Huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia, jotka kuuluvat ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan.

SuomeksiPå svenskaIn english

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät käytännössä


Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä niiden toteutumisen seuranta.

Ihmisoikeuskeskus kiinnittää erityistä huomiota niihin oikeuksiin, joiden toteutumisen edistämistä ja seurantaa varten ei ole olemassa omaa erityisvaltuutettua, muuta erityistä kansallista viranomaistoimijaa tai vahvaa kansalaisjärjestötoimintaa. Myös oikeudet, jotka jonkun kansanryhmän osalta toteutuvat puutteellisesti, tai joita ei huomioida riittävästi viranomaistoiminnassa, kuuluvat Ihmisoikeuskeskuksen erityisen huomion piiriin.

Ihmisoikeuskeskus herättelee ja ylläpitää keskustelua jakamalla tietoa ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ajankohtaisista perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä aiheista. Huomiota kiinnitetään myös ongelmiin, jotka hidastavat tai peräti estävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

Ajankohtaista - IOK

IOK:n lausunto hallitukselle UPR-suositusten hyväksymisestä (20.7.2017)

Ihmisoikeuskeskus antoi kesäkuussa 2017 oma-aloitteisen lausunnon kiinnittääksen hallituksen huomiota muutamiin UPR-suosituksissa esille nousseisiin teemoihin.

IOK:n johtaja Sirpa Rautio FRA:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi (14.7.2017)

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, varatuomari Sirpa Rautio valittiin 19.5.2017 Wienissä sijaitsevan EU:n perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston (Management Board) puheenjohtajaksi 13.7.2017 alkaen.

Osallistamisen edistäminen vammaisia henkilöitä koskevassa päätöksenteossa (7.7.2017)

Ihmisoikeuskeskus toimittanut STM:lle tiedoksi VIOK:in esityksen vammaisten osallistamisesta sekä oman vastauksensa VIOK:ille.

Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus 3/2017 (21.6.2017)

Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus 3/2017 on ilmestynyt. Katsauksen aiheita ovat muun muassa: Suomelle suosituksia saamelaisten tilanteesta, vihapuheesta ja ei-kansalaisten asemasta Suomi yleismaailmallisessa ihmisoikeustarkastelussa Pilottihanke ihmisoikeuskriteerien käytöstä julkisissa…

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 3/2017 on ilmestynyt (15.6.2017)

Katsauksen aiheita ovat muun muassa:

Ihmisoikeuskeskus New Yorkissa: seuraa sivutapahtumaa! (13.6.2017)

YK:n vammaisyleissopimuksen sopimusosapuolet kokoontuvat 13.–15.6. New Yorkissa. Konferenssi on järjestyksessään kymmenes. Konferenssin yhteydessä järjestetään sivutapahtuma “The participation of persons with disabilities in NHRIs’ work monitoring and promoting implementation of the Convention on…

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2016 (7.6.2017)

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2016 on julkaistu keskuksen verkkosivuilla

Tallenne perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaseminaarista (5.6.2017)

Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa käsitelleestä seminaarista on nyt saatavilla tallenne.

Suomennos: yleiskommentti esteettömyydestä ja saavutettavuudesta (1.6.2017)

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentti esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on suomennettu Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta. Yleiskommentti on luettavissa alla liitteenä sekä täällä. Alkuperäinen englanninkielinen julkaisu ”General comment No. 2 (2004) – Article 9:…

IOK: Lausunto YK:lle rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta (27.4.2017)

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:n rotusyrjinnän vastaiselle komitealle (CERD) ja osallistui Suomen kuulemistilaisuuteen 25.-26.4.2017

Ihmisoikeuskeskuksen tuoreimmat katsaukset ilmestyneet (13.4.2017)

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 2/2017 sekä kotimaan katsauksen tuplanumero 1-2/2017 ovat ilmestyneet. Kansainvälisen katsauksen aiheita ovat muun muassa: Italialle tuomio naiseen kohdistuneessa lähisuhdeväkivalta –tapauksessa (EIT) Kansalaisuuden pois ottaminen terrorismista…

IOK kertoi huomioitaan Suomen ihmisoikeustarkasteluun liittyen (11.4.2017)

Ihmisoikeuskeskus kävi viime viikolla kertomassa YK:n jäsenvaltioiden edustajille huomioitaan Suomen ihmisoikeustilanteesta. UPR Infon Genevessä järjestämä tilaisuus (ns. esi-istunto) liittyi Suomen tulevaan yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR), jossa YK:n jäsenvaltiot antavat Suomelle…

IOK:n uusi luentosarja perus- ja ihmisoikeuksista valmistunut (3.3.2017)

Ihmisoikeuskeskus on tuottanut uuden videoidun kokonaisuuden perus- ja ihmisoikeuksista.

Ihmisoikeuskeskus täyttää 5 vuotta 1.3.2017 (1.3.2017)

Ihmisoikeuskeskus täyttää 5 vuotta 1.3.2017. Ihmisoikeuskeskus perustettiin lailla ja aloitti työnsä vuonna 2012. Ihmisoikeuskeskus, sen ihmisoikeusvaltuuskunta (tällä hetkellä 38 jäsentä, kokoontuu 4 kertaa vuodessa) ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia muodostavat yhdessä kansallisen…

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1/2017 (21.2.2017)

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1/2017 on ilmestynyt. Katsauksen aiheita ovat muun muassa: ·Valitusten lisääntyminen Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimessa vuonna 2016 ·Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean tutkimus Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamisesta…

Ihmisoikeuskeskus mukana opetusalan Educa -messuilla 27-28.1.17 (8.2.2017)

Ihmisoikeuskeskus osallistui maan suurimmille opetusalan messuille 27-28.1 tuodakseen esiin ihmisoikeuskasvatusta. Ihmisoikeuskasvatuksen näytepisteellä riitti messujen aikana tuhansia innokkaita kävijöitä, jotka olivat kiinnostuneita ihmisoikeuskasvatusmateriaaleista. Perjantaina 27.1.…

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys, mutta ne ovat iloinen asia (28.1.2017)

- Ketään ei voida pakottaa ajattelemaan, että kaikki ovat yhdenvertaisia, mutta ketään ei saa syrjiä. Ihmisoikeudet ovat oikeudellisesti velvoittavia normeja. Ne eivät ole mielipidekysymys, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Kristiina Kouros muistutti puheessaan Educa-messuilla. Ihmisoikeuskeskus…

Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus 6/2016 on ilmestynyt (20.1.2017)

Katsauksen aiheita ovat muun muassa: · YK:n kidutuksen vastaisen komitean suositukset Suomelle · Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen toimikunnan asettaminen · Poliisiammattikorkeakoulun tilastot viharikosten lisääntymisestä · Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys vammaisten…

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 6/2016 on ilmestynyt (21.12.2016)

Aiheita: · Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ensimmäistä kertaa määritellyt kriteerejä sille, milloin sananvapaus edellyttää julkisuutta. · Kansallisten ihmisoikeusrakenteiden rooli terrorismin vastaisten toimien valvonnassa. · Tanskan korkein oikeus ei tuominnut unionin tuomioistuimen…

Tiernapojista ihmisoikeuskasvatusta? (9.12.2016)

10.12. vietettävän YK:n ihmisoikeuspäivän kunniaksi Ihmisoikeuskeskus tarjosi eduskunnalle tänään lasten muokkaaman Tiernapoika –kuvaelman. Mikä tässä on totta, mikä uskontoa, mikä historiaa? Näytelmä on rasistinen, onko? Kamalaa, että lapsia tapetaan! Jaetaanko roolit sen mukaan, mikä ihonväri on?…