Europeiska kommittén för sociala rättigheters årsrapport 2017 har publicerades!

30.1.2018

Enligt Europeiska kommittén för sociala rättigheter är bland annat arbetslöshetsersättningen och åldringarnas pension för låg i Finland. Positiv utveckling under 2012-2015 skedde inom arbetshälsovården samt i beviljandet av bidrag till föräldrar och personer med funktionsnedsättning.

Europarådets Europeiska kommitté för sociala rättigheter (The European Committee of Social Rights (ECSR) ) publicerade på onsdagen 24.1.2018 sin årsrapport 2017. Rapporten behandlar de reformer och lagändringar som gjorts under tiden 2012-2015.

 

Allmänt om rapporten

I rapporten granskas hur de 33 staterna som har ratificerat den Europeiska sociala stadgan (1961) och den Europeiska sociala reviderade stadgan (1996) har genomfört stadgan. I Finland kom den Europeiska sociala stadgan i kraft år 2002.

År 2017 rapport behandlar tema området ”hälsa, socialförsäkring och socialskydd” och dess artiklar:

 • Rätt till säkra och hälsosamma arbetsförhållande (Artikel 3),
 • Rätt till skydd för den enskildes hälsa  (Artikel 11),
 • Rätt till social trygghet (Artikel 12),
 • Rätt till social och medicinsk hjälp (Artikel 13),
 • Rätt att få tillgång till sociala tjänster (Artikel 14),
 • Rätt till socialt skydd för äldre (Artikel 23),
 • Rätt till skydd mot fattigdom och social diskriminering (Artikel 30).

 

Huvudpunkterna i rapporten agående Finland

I rapporten behandlas Finlands situation mellan åren 2012-2015. Kommittén uttryckte sin oro bland annat angående följande punkter:

 • Den för låga arbetslöshetsersättningen som lämnar under fattighetsgränsen (artikel 12)
 • Socialt bidrag garanteras inte till alla i praktiken (artikel 13)
 • En jämlik mottagning av social trygghet kräver att en utlänning stannar kvar i landet en viss tid (artikel 13)

 

Kommittén lade även märke på bland annat följande positiv utveckling:

 • Arbetshälsovårdens tjänster  har utvecklats år 2014  (artikel 3.4)
 • Arbetslöshetsbidragens karenstid har  minskats år 2014 (artikel 12.3)
 • I beräknandet av arbetsmarknads stöd tas inte längre i beaktande den stödberättigades make/maka. Detta infördes 2013 (artikel 12.3)
 • Förbättringar i föräldrar bidragen från år 2014 till alla de utlänningar som är berättigade till social skydd  (artikel 12.3)
 • Förlängande av faderskapspenningen och ändringar i dess placering  år 2013 (artikel 12.3)   
 • Förlängning av den deltida sjukpenningen år 2014 (artikel 12§3)
 • Förbättringar i bidragen för personer med funktionsnedsättning från och med år 2015  (Artikel 12.3)
 • Rehabilitering och förbättringar i delvist rehabiliteringsstöd  från och med år 2015 (Artikel 12.3)

 

Rapporten om Finland (på engelska tillgänglig på UM:s sidor)

Kommittén slutsatser för alla länder 2017 hittas via följande databas.

Europeiska kommittén för sociala rättigheters pressmeddelande om rapporten

Sammanfattning av rapporten (på engelska)

 

Europeiska kommittén för sociala rättigheters monitoreringssida

Utrikesministeriets web-sida om den reviderade europeiska sociala stadgan

 

 

 


 

 

Bilagor