Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har publicerat sin årsrapport och statistik från år 2017

30.1.2018

Europadomstolen publicerade den 25.2.2018 sin årsrapport och statistik från år 2017.

 

Klagomål mot Finland i Europadomstolen 

  • År 2017 fanns det 181 anhängiga klagomål gällande Finland.
  • År 2017 avlägsnades 217 klagomål på grund av olika orsaker. 
  • 14 stycken klagomål som berör Finland var anhängiga i domstolen i slutet av år 2017.
  • Under år 2017 ansöktes 18 intermistiska åtgärder mot Finland. Inga intermistiska åtgärder beviljades.

 

2017 årsrapportten hittas här

Ytterligare information om årsrapporten hittas här

Sammanfattning angående Finland hittas här

Allmän statistik om Europadomstolen hittas här.

Bilagor