Människorättsaktörerna i Finland

SuomeksiPå svenskaIn english


De mänskliga rättigheterna säkerställs och främjas med såväl nationell lagstiftning som internationella människorättsfördrag.

Även i Finland finns det flera olika aktörer som främjar och vakar över de mänskliga rättigheterna och följer hur de uppfylls. Både myndigheter och medborgarorganisationer deltar i arbetet. På den här sidan hittar du information om dessa aktörer.