Vad vi gör

SuomeksiPå svenskaIn english


Människorättscentrets lagstadgade uppgifter


Enligt lagen ska människorättscentret:

  • Främja information, utbildning, fostran och forskning om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
  • Utarbeta rapporter om hur dessa rättigheter tillgodoses
  • Ta initiativ och ge utlåtanden för att främja och tillgodose rättigheterna
  • Delta i det europeiska och internationella samarbetet för att främja och trygga rättigheterna
  • Sköta andra motsvarande uppgifter som anknyter till att främja och tillgodose rättigheterna.

Centret behandlar inte klagomål och inte heller andra enskilda fall som hör till de högsta laglighetsövervakarnas behörighet.


Människorättscentrets uppgifter i praktiken


Till människorättscentrets lagstadgade uppgifter hör att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att följa hur de förverkligas.

Människorättscentret fäster särskild uppmärksamhet vid de rättigheter för vilka det inte finns någon särskild ombudsman, någon annan särskild nationell myndighet eller någon stark medborgarverksamhet som skulle främja och följa dessa rättigheter. Även sådana rättigheter som förverkligas bristfälligt för någon befolkningsgrupp eller som inte uppmärksammas tillräckligt i myndigheternas verksamhet hör till dem som människorättscentret fäster särskild uppmärksamhet vid.

Människorättscentret väcker och för debatt genom att distribuera information och genom att ordna olika slags tillställningar om aktuella grundrättighets- och människorättsteman. Centret fäster också uppmärksamhet vid problem som fördröjer eller t.o.m. förhindrar att grundläggande och mänskliga rättigheter förverkligas.