Ihmisoikeustoimijat Suomessa

Ihmisoikeuksien toteutumisesta huolehditaan ja niitä edistetään sekä kotimaisella lainsäädännöllä että kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla.

Suomessakin ihmisoikeuksien toteutumista edistävät, valvovat ja seuraavat useat eri toimijat. Työhön osallistuu sekä viranomaisia että kansalaisjärjestöjä. Tältä sivulta löydät tietoa näistä toimijoista.

Suomeksi
På svenska
In english

Ajankohtaisia kotimaisia ihmisoikeusuutisia

Viranomaiset yhdenvertaisuusvaltuutetun johdolla mukana Helsinki Pride -kulkueessa (22.6.2017)

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN TIEDOTE 22.6.2017 Viranomaiset yhdenvertaisuusvaltuutetun johdolla mukana Helsinki Pride -kulkueessa Helsinki Pride -kulkueessa lauantaina 1.7. nähdään tänä vuonna viranomaisrekka, jonka kyydissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ovat tukemassa eri…

FRA: Johtajan Suomen vierailu ja perusoikeusseminaari (30.5.2017)

EU:n perusoikeusviraston (FRA) johtaja Michael O’Flaherty vieraili Suomessa 22.-23.5.2017. Hän osallistui Ihmisoikeuskeskuksen ja Oikeusministeriön järjestämään tilaisuuteen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 sisällöstä ja tulevasta täytäntöönpanosta.

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit suomeksi (23.5.2017)

Lapsiasiainvaltuutetun toimisto on julkaissut 19 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttia suomeksi. Yleiskommenteilla tuetaan YK:n lapsen oikeuksia koskean yleissopimuksen toimeenpanoa.

Työntekijöiden kokemaa syrjintää valvottiin lähes sadalla tarkastuksella Etelä-Suomessa (28.3.2017)

Syrjintäkokemukset työelämässä johtivat yhteensä 92 työsuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen vuonna 2016 Etelä-Suomessa.

Perustuslakivaliokunnan seminaari "Perustuslakikontrolli ja perustuslakivaliokunnan työn kehittäminen" (3.3.2017)

Eduskunnan perustuslakivaliokunta järjesti torstaina 2.3.2017 kutsuseminaarin Perustuslakikontrolli ja perustuslakivaliokunnan työn kehittäminen.

Tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan Suomessa 1.3.2017 (1.3.2017)

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 lain avioliittolain muutamisesta (156/2015)niin, että kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä voivat jatkossa solmia avioliiton. Avioliittolaista poistettiin kohdat, joissa puhutaan miehestä ja naisesta. Myös muuta lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2016 vastaamaan…

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut (27.2.2017)

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut. Lasten sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja annetaan tietoa palveluista, joiden puoleen lapsi voi ongelman kohdatessaan kääntyä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoselonteon väliraportti julkaistu (24.2.2017)

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoselonteon väliraportti on ilmestynyt. Väliraportin mukaan hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2012–2015 oli toimiva väline tasa-arvopolitiikan edistämiseksi. Tasa-arvoselonteon väliraporttia varten teetettiin myös selvitys maahanmuuttajanaisten ja…

Suomi YK:n ihmisoikeustarkastelussa (20.2.2017)

Suomi on tänä vuonna YK:n ihmisoikeustarkastelussa. Tarkastelussa (lyhenne UPR eli yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu) YK:n jäsenvaltiot raportoivat maansa ihmisoikeustilanteesta ja antavat suosituksia toisille valtioille neljän ja puolen vuoden välein. Tarkastelu pohjautuu valtion omaan…

Hallitus hyväksyi perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman (17.2.2017)

Hallitus hyväksyi torstaina 16. helmikuuta kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2017-2019. Ohjelma on järjestyksessään toinen, ja sen tavoitteena on edistää perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Ohjelmassa…