Ihmisoikeustoimijat Suomessa

Ihmisoikeuksien toteutumisesta huolehditaan ja niitä edistetään sekä kotimaisella lainsäädännöllä että kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla.

Suomessakin ihmisoikeuksien toteutumista edistävät, valvovat ja seuraavat useat eri toimijat. Työhön osallistuu sekä viranomaisia että kansalaisjärjestöjä. Tältä sivulta löydät tietoa näistä toimijoista.

Suomeksi
På svenska
In english

Ajankohtaisia kotimaisia ihmisoikeusuutisia

Työntekijöiden kokemaa syrjintää valvottiin lähes sadalla tarkastuksella Etelä-Suomessa (28.3.2017)

Syrjintäkokemukset työelämässä johtivat yhteensä 92 työsuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen vuonna 2016 Etelä-Suomessa.

Perustuslakivaliokunnan seminaari "Perustuslakikontrolli ja perustuslakivaliokunnan työn kehittäminen" (3.3.2017)

Eduskunnan perustuslakivaliokunta järjesti torstaina 2.3.2017 kutsuseminaarin Perustuslakikontrolli ja perustuslakivaliokunnan työn kehittäminen.

Tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan Suomessa 1.3.2017 (1.3.2017)

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 lain avioliittolain muutamisesta (156/2015)niin, että kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä voivat jatkossa solmia avioliiton. Avioliittolaista poistettiin kohdat, joissa puhutaan miehestä ja naisesta. Myös muuta lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2016 vastaamaan…

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut (27.2.2017)

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut. Lasten sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja annetaan tietoa palveluista, joiden puoleen lapsi voi ongelman kohdatessaan kääntyä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoselonteon väliraportti julkaistu (24.2.2017)

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoselonteon väliraportti on ilmestynyt. Väliraportin mukaan hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2012–2015 oli toimiva väline tasa-arvopolitiikan edistämiseksi. Tasa-arvoselonteon väliraporttia varten teetettiin myös selvitys maahanmuuttajanaisten ja…

Suomi YK:n ihmisoikeustarkastelussa (20.2.2017)

Suomi on tänä vuonna YK:n ihmisoikeustarkastelussa. Tarkastelussa (lyhenne UPR eli yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu) YK:n jäsenvaltiot raportoivat maansa ihmisoikeustilanteesta ja antavat suosituksia toisille valtioille neljän ja puolen vuoden välein. Tarkastelu pohjautuu valtion omaan…

Hallitus hyväksyi perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman (17.2.2017)

Hallitus hyväksyi torstaina 16. helmikuuta kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2017-2019. Ohjelma on järjestyksessään toinen, ja sen tavoitteena on edistää perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Ohjelmassa asetetaan…

Raportti: Saamelaisten oikeudet vahvistettava perustuslain ja kansainvälisen oikeuden mukaisiksi (25.1.2017)

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.1.2017 10.31 Tiedote 31/2017 Kansainvälisen tutkimusryhmän raportti saamelaisten oikeuksista on valmistunut. Tutkimus liittyy valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimustoimintaan. Tavoitteena on ollut saada lisäselvitystä valtion haasteisiin…

Suomi sitoutui YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimukseen (12.5.2016)

Suomi on tallettanut 11.5.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjan YK:n pääsihteerin huostaan. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan 10.6.2016.

Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia (1.3.2016)

Oikeusministeriön tiedote 7.1.2016 Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla pannaan täytäntöön EU:n ns. uhridirektiivi. Uudistukset tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2016. Poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja…