EIT: Vuosiraportti 2017 tilastoineen julkaistu

26.1.2018

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2017 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä on vain 14 valitusta.

EIT:n vuosiraportti

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) julkaisi 25.1.2018 vuosiraporttinsa ja tilastonsa vuodelta 2017.

Lue koko raportti (en)

Lue tiivistelmä tuomioistuimen vuoden 2017 mielenkiintoisimmista ratkaisuista (sisältyy itse raporttiin, en)

 

Yleistä

Vuonna 2017 yhteensä 63.350 valitusta siirrettiin tutkittavaksi juridiseen kokoonpanoon (19 % enemmän kuin vuonna 2016, 53.400)

49,400 näistä siirrettiin yhden tuomarin kokoonpanoon, koska ne arvioitiin sellaisiksi, joita ei oteta tutkittavaksi (delacred inadmissible, 36 % lisäys edelliseen vuoteen verrattuna). Nämä käsitellään välittömästi. Yhteensä 13,950 valitusta määriteltiin jaoston tai komitean käsittelyä vaativiksi (lisäys edelliseen vuoteen verrattuna 18%).

Yhteensä 85,951 valitusta käsiteltiin juridisessa kokoonpanossa (kasvu 123 % edellisvuodesta, 38,506). Tuomioistuin kykeni tehostamaan toimintaansa niin, että 22.500 valitusta enemmän käsiteltiin vuoden aikana, kuin mitä uusia valituksia tuli vireille. Vireillä olevien tapausten määrä väheni vuoden aikana yhteensä 29 %:lla (79,750 valituksesta vuoden loppuun mennessä 56,250 valitukseen).

Lue lisää tuomioistuimen tilastoja

Lue lisää tilastoanalyysistä

 

Suomea vastaan tehdyt valitukset EIT:ssä

Vuonna 2017 vireille tuli 181 Suomea koskevaa valitusta.

Vuonna 2017 yhteensä 217 valitusta jätettiin tutkimatta tai poistettiin eri syiden vuoksi käsittelystä.

Suomea koskevia valituksia on vuoden 2017 lopussa vireillä EIT:n eri kokoonpanoissa 14 kappaletta.

Vuoden 2017 aikana Suomea vastaan haettiin yhteensä 18 täytäntöönpanokieltäpäätöstä. Yhtään kieltoa ei myönnetty.

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosikertomuksen julkaisutilaisuuteen liittyvät puheet, videolinkki sekä kaikki materiaali EIT:n verkkosivulla. Lue lisää tästä linkistä.

 

Suomea koskeva tuomioistuimen tiivistelmäasiakirja (päivitetty heinäkuussa 2017)

Liitteet