ASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (Valtiolle.fi ID: 21-1-2019) - DL 21.1.2019

7.1.2019

Ihmisoikeuskeskuksessa on avoinna asiantuntijan määräaikainen virkasuhde. Virkasuhteen tehtäväalue liittyy eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ja Ihmisoikeuskeskuksen tehtäviin ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvonnassa ja edistämisessä.

Organisaation esittely: Ihmisoikeuskeskus edistää perus- ja ihmisoikeuksia. Keskus on toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton, mutta hallinnollisesti osa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa. Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät on määritelty laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä (3 a luku).

Tehtävän kesto: Määräaikainen virkasuhde
Määräaikaisuuden syy: Työn luonne (laki eduskunnan virkamiehistä 8 § 1 mom)
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 21.1.2019 klo 16:00
Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia / Ihmisoikeuskeskus, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Tehtävän kuvaus: Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntijan määräaikainen virkasuhde. Tehtävä täytetään 1.2.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen ja se päättyy 31.12.2019.

Asiantuntijan tehtävänä on valmistella ja esitellä Ihmisoikeuskeskuksen johtajan päätösvaltaan kuuluvia perus- ja ihmisoikeusasioita. Tehtävät liittyvät eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tehtäviin ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvonnassa ja edistämisessä. Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntijan tehtävänä on edistää ikäihmisten oikeuksien toteutumista koskevaa koulutusta, tutkimusta, tiedotusta, seurantaa ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme: Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtäväalueen lainsäädännön ja oikeuskäytännön hyvää tuntemista, perus- ja ihmisoikeusosaamista, tehtäväalueen viranomaisten ja järjestöjen toiminnan tuntemista, hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, kokemusta kouluttamisesta ja sen suunnittelusta sekä pitkäaikaista ja monipuolista työkokemusta tehtäväalueelta.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin ja englannin kielen taito ja muu kielitaito luetaan eduksi.

Palkkauksen peruste: Virkasuhteen palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 11 (tehtäväkohtainen palkanosa 4 450,00 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset/henkiloturvallisuusselvitys.

Koeaika: Virkasuhteeseen voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Tehtävä edellyttää matkustamista.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 21.1.2019 klo 16.00 mennessä. Ihmisoikeuskeskukselle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:
Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, puh. 09 432 3780.