Selvityksen mukaan harvalla suurella suomalaisyrityksellä on selkeä prosessi ihmisoikeusriskien arviointia varten

7.11.2019

Selvä enemmistö Suomen suurimmista pörssiyrityksistä on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia liiketoiminnassaan. Vain 20 prosenttia tarkastelluista yrityksistä kertoo ryhtyneensä järjestelmällisemmin arvioimaan ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia.

Tuoreen selvityksen tulokset osoittavat, että vaikka selvä enemmistö Suomen suurimmista pörssiyrityksistä on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia, sitoumusten muuttamiseksi toiminnaksi on vielä puutteita.

Tarkastelluista yrityksistä 94 prosenttia on sitoutunut ainakin yleisellä tasolla kunnioittamaan ihmisoikeuksia toiminnassaan. Kuitenkin vain 20 prosenttia yrityksiä kertoo arvioivansa järjestelmällisemmin ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia. Esimerkiksi suurimmalla osalla arvioiduista yrityksistä ei edelleenkään ole selkeitä prosesseja ihmisoikeusriskiensä ja -vaikutustensa arviointia varten.

Arvioinnissa käytettiin Corporate Human Rights Benchmark -menetelmää, joka keskittyy yritysten toimintapolitiikkoihin, prosesseihin, käytäntöihin ja siihen, miten ne vastaavat vakaviin syytöksiin. Arviointi toteutettiin tammi-toukokuussa 2019 julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. 

FIANT Consulting Oy ja 3bility Consulting tekivät Words to Deeds -selvityksen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toimeenpanosta 50:ssä Suomen suurimmassa pörssiyrityksessä. Ihmisoikeuskeskus tuki raportin julkaisemista.  

 

Selvityksen raportti on luettavissa verkossa englanniksi: Words to Deeds 

Raportti julkaistaan myöhemmin myös suomeksi.

 

Lisätiedot: 

Jaana Vormisto, FIANT Consulting, jaana.vormisto@fiantconsulting.com, 045 458 1467

Suvi Halttula, 3bility Consulting, suvi.halttula@3bility.fi, 040 509 1177

Susan Villa, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, 050 341 2267