Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa -esite

De­mo­kra­tia- ja ih­mi­soi­keus­kas­va­tus Suo­mes­sa -esi­te

 

Tutustu tammikuussa 2020 julkaistuun esitteeseen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta Suomessa! Esitteessä on yleiskatsaus demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilanteesta, vastauksia kehityshaasteisiin, toimenpiteitä järjestöiltä, korkeakouluilta ja viranomaisilta, aikajana ja viimeisellä sivulla materiaaleja opettajien tueksi. Esite löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.