Uutisarkisto 2012-2017

Ajankohtaista-IOK

Suomi rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta - Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii translain kiireellistä uudistamista

19.12.2017
Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii 13.12.2017 tekemässään kannanotossa hallitusta ryhtymään translain pikaiseen uudistamiseen. Translaista on poistettava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Transihmisten itsemääräämisoikeus, yksityiselämän suoja sekä henkilökohtainen koskemattomuus tulee turvata laissa.

Ihmisoikeuskeskus julkaisi ihmisoikeuspäivän kunniaksi tallenteita!

10.12.2017
Ihmisoikeuskeskus julkaisi kansainvälisen ihmisoikeuksien päivän 10.12. kunniaksi tallenteita suomen- ja ruotsinkielisillä tekstityksillä. Samalla käynnistyi YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 70 vuotisjuhlavuosi!

Ajankohtaista-kotimaa

UM: lausunnonantomahdollisuus CRC-raportin luonnoksesta

15.12.2017
Ulkoministeriö on valmistelemassa määräaikaisraporttia YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Ajankohtaiskatsaus kielellisistä oikeuksista Suomessa

15.12.2017
Kooste ajankohtaisista kielellisiä oikeuksia koskevista julkaisuista ja prosesseista.

UM: Suomi muodostanut kantansa YK:n ihmisoikeussuosituksiin

30.8.2017
Kanta Suomen saamiin suosituksiin on laadittu yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. Suomi hyväksyy 120 suositusta, osittain hyväksyy 6 suositusta sekä ottaa tiedoksi 27 suositusta.

UM: lausunnonantomahdollisuus EN:n Kieliperuskirjaa koskevaan raporttiluonnokseen

2.8.2017
Kommentteja Euroopan neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta laadittuun raporttiluonnokseen voi antaa UM:lle kirjallisesti 31.8.2017 mennessä.

UM: lausunnonantomahdollisuus CEDAW-raportin luonnosteluun

31.7.2017
Näkemyksiä YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW-sopimus) täytäntöönpanosta Suomessa vuoden 2012 jälkeen voi antaa mm. UM:lle kirjallisesti 14.8.2017 mennessä

Ajankohtaista-ulkomaat ja kv. järjestöt

FRA:n lehdistötiedote: Vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää ja vihaa ei ole onnistuttu torjumaan lähes kymmenessä vuodessa

13.12.2017
Jatkuva laajalle levinnyt syrjintä, suvaitsemattomuus ja viha kaikkialla EU:ssa uhkaa marginalisoida ja vieraannuttaa monia vähemmistöryhmien edustajia, jotka muutoin ovat yleensä kiintyneitä asuinmaahansa ja luottavat sen instituutioihin. Tämä käy ilmi Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) toistamiseen tekemästä laajasta kyselytutkimuksesta.

FRA; uusi hallintoneuvosto koolla Wienissä

26.9.2017
Euroopan Perusoikeusviraston (FRA) uusi hallintoneuvosto kokoontuu ensimmäistä kertaa 27.-29.9.2017.