Uutiset

Ajankohtaista

EOA huomauttaa lainvastaisesta menettelystä ihmiskauppa-asiassa (30.7.2019)

EOAK:n ratkaisu korostaa ihmiskaupan uhrin erityisasemaa palveluiden saajana. Ratkaisun mukaan erityisaseman laiminlyönti vaaransi asiakkaan oikeusturvan. Selvitysten mukaan ihmiskaupan uhrien auttamisessa on puutteita laajemminkin.

EU: Oikeusvaltiota lujitetaan parantamalla sen tunnettuutta, ottamalla käyttöön vuosittainen tarkastelukierros ja tehostamalla täytäntöönpanoa (26.7.2019)

Komissio esittää konkreettisia aloitteita, jotka perustuvat kolmeen pilariin: oikeusvaltiokulttuurin edistämiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja tehokkaaseen reagointiin tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatetta loukataan.

OM: Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on toteutunut hyvin (12.7.2019)

Oikeusministeriön mukaan kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 43 hankkeesta on toteutunut tähän mennessä 34. Lisäksi seitsemän hanketta on kesken tai toteutunut osittain. Kaksi hankkeista ei toteutunut suunnitellusti.

EN: Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) julkaisi vuosiraporttinsa (11.6.2019)

Vihapuhe ja ulkomaalaisvastainen populismi huolestuttavat edelleen Euroopassa vuonna 2018

EU:n perusoikeusviraston raportti kehottaa tarkkaavaisuuteen: oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti (7.6.2019)

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut vuosittaisen raporttinsa perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa. Tänä vuonna raportissa kiinnitetään erityistä huomiota lisääntyvään eriarvoisuuteen ja häirintään sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin.

EU:n perusoikeuskirja 10 vuotta: Euroopan komissio raportoi perusoikeuksien tilanteesta (7.6.2019)

Euroopan komissio julkaisee tänään uusimman vuosikertomuksen siitä, miten EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat soveltaneet EU:n perusoikeuskirjaa.

EN: raportti ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Suomessa (5.6.2019)

Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) julkaisi tänään 5.6.2019 toisen Suomea koskevan raporttinsa. Raportissa kehotetaan mm. laatimaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma.

FRA: 2. HLBTI-kysely avattu. Vastausaikaa 7.7.2019 asti (29.5.2019)

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta, jotka katsovat olevansa HLBTI-ihmisiä ja jotka ovat vähintään 15-vuotiaita ja asuvat Euroopan unionissa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa.

OM: Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti julkaistu (29.5.2019)

Loppuraportissa kerrotaan, miten vastuuministeriöt ovat toteuttaneet Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman toimenpiteitä.

YK-CERD-Yleiskommenttiluonnos lausunnolla 30.6.2019 asti (17.5.2019)

Rotusyrjinnän vastaisen komitean yleiskommentti nro 36 käsittelee etnistä profilointia, sen ehkäisyä ja torjuntaa.