Uutiset

Ajankohtaista

Eduskunnassa juhlitaan ihmisoikeusviikkoa 3.-10.12. (29.11.2019)

Ihmisoikeuskeskus kutsuu eduskunnan juhlimaan ihmisoikeusviikkoa YK:n vammaisten oikeuksien päivästä ihmisoikeuspäivään eli 3.-10.12.

FRA - Uhkaako Eurooppaan kehittyä nuorten maahanmuuttajien menetetty sukupolvi? (20.11.2019)

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) uudessa raportissa todetaan, että sotaa ja vainoa paenneiden nuorten pakolaisten kotoutumista hidastavat viiveet ja vakavat haasteet saattavat johtaa menetetyn sukupolven kehittymiseen.

Selvityksen mukaan harvalla suurella suomalaisyrityksellä on selkeä prosessi ihmisoikeusriskien arviointia varten (7.11.2019)

Selvä enemmistö Suomen suurimmista pörssiyrityksistä on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia liiketoiminnassaan. Vain 20 prosenttia tarkastelluista yrityksistä kertoo ryhtyneensä järjestelmällisemmin arvioimaan ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia.

Suuri valiokunta antoi lausunnon oikeusvaltioperiaatteen lujittamisesta EU:ssa (6.11.2019)

Eduskunnan suuri valiokunta antoi lausunnon oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittamisesta sekä oikeusvaltiokysymyksistä Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

EN - Suomen kehitettävä kaksikielisyyttään ja yhteistyötään saamelaisten kanssa (31.10.2019)

Euroopan neuvoston vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen neuvoa-antava komitea julkaisi tänään raporttinsa ja antoi suosituksia Suomelle

Oikeusapupalveluiden asiakastyytyväisyydessä eroja - VNTEAS tutkimus (29.10.2019)

Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen ja yhdessä julkista oikeusapua yleisesti, turvapaikanhakijoiden oikeusapua ja talous- ja velkaneuvonnan palveluita sekä sitä, miksi ja miten oikeusapua tulisi jatkossa kehittää.

Lapsen oikeuksien sopimus- Suomen 5.-6. määräaikaisraportti toimitettu YK:lle (23.10.2019)

Suomen yhdistetty määräaikaisraportti annettiin YK:n pääsihteerille 26.7.2019 ja se käsitellään komiteassa aikaisintaan vuonna 2021.

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan virka, neljän vuoden toimikausi (23.10.2019)

valtiolle.fi ID: 21-58-2019

Ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon seuranta - Ajankohtaista (8.10.2019)

Ihmisoikeuskeskus on koonnut oheen ajankohtaista tietoa ja linkkejä määräaikaisraportoinnista.

Perusoikeuskirja 10 vuotta: neuvosto painottaa EU:n yhteisten arvojen merkitystä (8.10.2019)

EU:n Neuvosto on antanut päätelmät perusoikeuskirjasta, jonka vahvistamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Päätelmissä muistutetaan, että EU perustuu yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä arvot ovat Euroopan unionin kulmakivi, ja kaikkien jäsenmaiden ja EU:n toimielinten on kunnioitettava niitä kaikilta osin.

Ih­mi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­nen kou­lus­sa ei ole mie­li­pi­de­ky­sy­mys – de­mo­kra­tia- ja ih­mi­soi­keus­kas­va­tuk­sen kurs­si an­toi opet­ta­jao­pis­ke­li­joil­le tie­toa ja roh­keut­ta (7.10.2019)

Vihapuhe, ilmastonmuutos, polarisaatio. Miten koulu reagoi yhteiskunnan muutoksiin? Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus tuo opettajille osaamista kysymysten käsittelyyn. Pilottikurssi sai kiitosta opiskelijoilta.

Uu­dis­tu­nees­ta de­mo­kra­tia- ja ih­mi­soi­keus­kas­va­tuk­sen ma­te­ri­aa­li­ko­ko­nai­suu­des­ta tu­kea opet­ta­jil­le (4.10.2019)

Demokratia, yhdessä vaikuttaminen, kestävä kehitys, vihapuhe – miten opettaa ja käsitellä näitä aiheita kouluissa eri ikäisten kanssa?

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta - Istanbulin sopimus ja Suomen saamat suositukset (18.9.2019)

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntijaseminaari ke 25.9.2019 GREVIOn antamista suosituksista

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselta komissiolta suosituksia Suomelle (16.9.2019)

ECRI antaa Suomelle tunnustusta monista jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä. Samalla se esittää Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi.

Euroopan neuvosto tarkastelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa Suomessa (3.9.2019)

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi 2.9.2019 ensimmäisen Suomea koskevan raporttinsa, jossa se arvioi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) täytäntöönpanoa Suomessa.

Selvitys: Suomen ihmisoikeuspolitiikka kaipaa päivitystä (28.8.2019)

Tuoreen selvityksen mukaan Suomen tulisi päivittää ihmisoikeuspolitiikkansa painopisteitä vastaamaan uusiin ongelmiin.

EOA huomauttaa lainvastaisesta menettelystä ihmiskauppa-asiassa (30.7.2019)

EOAK:n ratkaisu korostaa ihmiskaupan uhrin erityisasemaa palveluiden saajana. Ratkaisun mukaan erityisaseman laiminlyönti vaaransi asiakkaan oikeusturvan. Selvitysten mukaan ihmiskaupan uhrien auttamisessa on puutteita laajemminkin.

EU: Oikeusvaltiota lujitetaan parantamalla sen tunnettuutta, ottamalla käyttöön vuosittainen tarkastelukierros ja tehostamalla täytäntöönpanoa (26.7.2019)

Komissio esittää konkreettisia aloitteita, jotka perustuvat kolmeen pilariin: oikeusvaltiokulttuurin edistämiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja tehokkaaseen reagointiin tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatetta loukataan.

OM: Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on toteutunut hyvin (12.7.2019)

Oikeusministeriön mukaan kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 43 hankkeesta on toteutunut tähän mennessä 34. Lisäksi seitsemän hanketta on kesken tai toteutunut osittain. Kaksi hankkeista ei toteutunut suunnitellusti.

EN: Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) julkaisi vuosiraporttinsa (11.6.2019)

Vihapuhe ja ulkomaalaisvastainen populismi huolestuttavat edelleen Euroopassa vuonna 2018