Uutiset

Ajankohtaista

FRA: Väkivaltaa ja häirintää esiintyy Euroopassa enemmän kuin viralliset tiedot osoittavat (19.2.2021)

Useampi kuin yksi neljästä eurooppalaisesta kokee häirintää ja 22 miljoonaa joutuu fyysisen väkivallan uhriksi vuosittain. Uhrit eivät kuitenkaan usein tee rikosilmoitusta. Monilla saattaa olla vaikeuksia käyttää oikeuksiaan, ja he saattavat kokea, ettei heitä kuulla. Nämä seikat ilmenivat Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ensimmäisestä EU:n laajuisesta kyselytutkimuksesta, joka käsitteli väestön kokemuksia rikollisuudesta. Tulokset osoittavat, että kohdennetut toimet voivat auttaa valtioita tukemaan uhreja, helpottamaan rikoksista ilmoittamista ja auttamaan uhreja saamaan oikeutta.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto osallisuustyöryhmän raportista (15.2.2021)

Ihmisoikeuskeskus on 15.2.2021 antanut lausunnon osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista.

Viittomakielibarometri 2020: viittomakielisen opetuksen järjestämisessä merkittäviä puutteita (12.2.2021)

Viittomakielibarometrin mukaan 60 prosenttia viittomakielisten kouluikäisten lasten huoltajista ilmoittaa, ettei lapselle tai lapsille ole järjestynyt viittomakielen opetusta.

YK: lapsen oikeuksien komitealta ratkaisu lapsen edun ensisijaisuuden merkityksestä turvapaikka-asiassa (10.2.2021)

YK:n lapsen oikeuksien komitean 4. helmikuuta 2021 antamassa ratkaisussa todettiin Suomen loukanneen YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen artikloja 3 (lapsen edun ensisijaisuus), 19 (lapsen suojeleminen väkivallalta) ja 22 (lapsen oikeus suojeluun ja humanitaariseen apuun, pakolaiset ja turvapaikanhakijat).

Lakisääteisiä palveluja omalla kielellä ei käytännössä aina saa – tuoreet barometritutkimukset paljastavat monia käytännön haasteita (9.2.2021)

Ruotsinkieliset suomalaiset kokevat, että he saavat aiempaa heikommin valtiolta palvelua omalla kielellään. Saamenkielisten palvelujen saannin haasteena on saamenkielisten työntekijöiden puute sekä riittämätön tieto siitä, mitä palveluja on saatavilla. Viittomakielisten viranomaisasioinnissa suurin haaste taas on tulkkauksen järjestäminen.

EIT-vuosiraportti 2020 julkaistu tilastoineen (1.2.2021)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2020 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä 35 valitusta.

Ihmisoikeuskeskuksen ajankohtaisia hankkeita loppuvuodesta 2020 (29.1.2021)

Ihmisoikeuskeskus on listannut ajankohtaisia hankkeitaan joulukuussa 2020.

Koronapandemialla on merkittäviä vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen – Ihmisoikeusvaltuuskunta antoi suosituksia oikeuksien turvaamiseksi (27.1.2021)

Ihmisoikeuskeskus koosti tilannekuvan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta koronapandemian aikana. Keskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta antoi suosituksia päättäjille siitä, miten oikeudet on turvattava kriisin aikana ja sen jälkihoidossa.

Kutsu: Suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuun tila, raportin julkistamistilaisuus 26.1. klo 9-11  (15.1.2021)

SIHTI-hankkeessa tutkittiin, miten suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuut toteutuvat suhteessa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto hallituksen esityksestä oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen työnjaosta (8.1.2021)

Ihmisoikeuskeskus antoi 23.12.2020 lausunnon hallituksen esityksestä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Vammaispalvelulain uudistus -webinaarin keskustelukooste valmistunut (22.12.2020)

Tilaisuudessa pidetyistä puheenvuoroista ja käydystä keskustelusta on laadittu keskustelukooste.

IOV: Ihmisoikeusvaltuuskunta kokoontui 21.12.2020 etäkokoukseen (21.12.2020)

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kokouksessa hyväksyttiin muun muassa Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaItuutetusta (15.12.2020)

Lausuntopyynnön mukaisesti Ihmisoikeuskeskus pohti lausunnossaan, voitaisiinko esityksellä parantaa ikääntyneiden ihmisten asemaa, ja esitti näkemyksensä valtuutetulle esitettävistä tehtävistä.

FRA: Tekoälyn ja perusoikeuksien tulevaisuutta käsittelevä raportti julkaistu (14.12.2020)

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) uusi raportti paljastaa epäselvyyksiä tekoälyn vaikutuksessa ihmisten oikeuksiin.

YK:n ihmisoikeuspäivää vietetään 10.12.2020 (9.12.2020)

YK:n ihmisoikeuspäivää vietetään vuosittain 10.12. Päivän tavoite on muistuttaa niistä oikeuksista, joista nautimme päivittäin.

Oletko kokenut oikeudellisia ongelmia? - Pyydämme tarinoita ikääntyviltä (9.12.2020)

Kirjoita meille vapaamuotoinen teksti, jossa kerrot viiden viimeisen vuoden aikana kokemistasi tai ikääntyvän läheisesi kokemista ongelmista. Vuoden 2020 lopussa käynnistyvässä tutkimuksessa kerätään tietoa ikääntyvien (yli 65-vuotias) oikeusongelmista ja pääsystä oikeuksiinsa.

YK - Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealta ensimmäinen ratkaisu inklusiivisesta opetuksesta (1.12.2020)

CRPD-komitea totesi 18.9.2020 antamassaan ratkaisussa sopimusosapuolen rikkoneen vammaisen lapsen oikeutta inklusiiviseen opetukseen.

Kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta (1.12.2020)

Koulukysely on julkaistu ja vastausaikaa on 21.12.2020 saakka.

Youth, Climate Change, and the European Court of Human Rights - verkkokonferenssi (23.11.2020)

Tampereen yliopisto ja ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -tutkimushanke järjestävät yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kansainvälisen verkkokonferenssin aiheesta Youth, Climate Change, and the European Court of Human Rights perjantaina 27.11.2020.

Vammaispalvelulain uudistus -webinaari (20.11.2020)

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan Vammaisasian yhteistyöryhmä VAMYT järjestävät 2.12.2020 klo 15.00 - 17.00 webinaarin vammaispalvelulain uudistuksesta.