Uutiset

Ajankohtaista

Kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta (1.12.2020)

Koulukysely on julkaistu ja vastausaikaa on 21.12.2020 saakka.

Youth, Climate Change, and the European Court of Human Rights - verkkokonferenssi (23.11.2020)

Tampereen yliopisto ja ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -tutkimushanke järjestävät yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kansainvälisen verkkokonferenssin aiheesta Youth, Climate Change, and the European Court of Human Rights perjantaina 27.11.2020.

Vammaispalvelulain uudistus -webinaari (20.11.2020)

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan Vammaisasian yhteistyöryhmä VAMYT järjestävät 2.12.2020 klo 15.00 - 17.00 webinaarin vammaispalvelulain uudistuksesta.

YK: Suomen perusraportti sopimusvalvontaelimille julkaistu (11.11.2020)

Suomi on lähettänyt YK:lle perusraportin, joka on kaikkien sopimusvalvontaelinten käytössä ja joka edistää ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta annettavien sopimuskohtaisten määräaikaisraporttien sisällön kohdentamista

EN – Kieliperuskirjan täytäntöönpanon väliarviointi on julkaistu (27.10.2020)

Ruotsinkielisten oikeudet tulisi taata sote-uudistuksessa, saamenkielten edistystoimien rahoituksen tulisi olla pitkäjänteisempää ja romanikielen opetusta tulisi kehittää

Ihmisoikeuskeskuksen hankkeita syksyllä 2020 (8.10.2020)

Ihmisoikeuskeskuksessa on meneillään useita hankkeita perus- ja ihmisoikeuksien seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä oikeuksiin liittyvän osaamisen ja tietoisuuden vahvistamiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisessä toiminnassa.

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Leena Leikas EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvostoon (6.10.2020)

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Leena Leikas on valittu EU:n perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston varajäseneksi kaudelle 2020-2025. Suomen varsinaiseksi jäseneksi valittiin valtiosääntöoikeuden professori, Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen Tuomas Ojanen.

Ihmisoikeuskeskus julkaisi virtuaalisen kuvanäyttelyn ikääntyneistä (1.10.2020)

Ihmisoikeuskeskuksen virtuaalinen valokuvanäyttely Ihmisoikeudet eivät vanhene julkaistiin 1. lokakuuta YK:n kansainvälisen ikääntyneiden päivän kunniaksi.

YK; Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoa käsittelevien Suomen määräaikaisraporttien tarkastelu vuonna 2021 (18.9.2020)

Suomen määräaikaisraporttien käsittely viivästyy YK:n komiteoissa COVID-19-pandemian vuoksi

EIT: Ihmisoikeustuomioistuimen koulusurmaa käsittelevä ratkaisu (18.9.2020)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 17. syyskuuta 2020 antanut Suomea koskevan ratkaisun, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklaa oikeudesta elämään on loukattu.

FRA: Raportti kansallisista ihmisoikeusinstituutioista julkaistu (3.9.2020)

”Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat ihmisoikeuksien vartijoita. Liian usein ne eivät pysty täyttämään koko potentiaaliaan” sanoo Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) johtaja Michael O’Flaherty. ”Hallituksien ja eduskuntien tulisi vapauttaa kansalliset ihmisoikeusinstituutiot liiallisista rajoitteista, ja myöntää niille ne toimivallat ja resurssit, joita instituutiot tarvitsevat toimiakseen tavoitteidensa mukaan. On erityisen tärkeää, että kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat vahvoja ja itsenäisiä perusoikeuksien vartijoita koronaviruskriisin aikana ja sen jälkeen, sillä koronaviruskriisi on johtanut usean oikeuden rajoittamiseen.”

FRA: Perusoikeusraportti - turvallisuus ja rikollisuus (22.7.2020)

Eurooppalaiset pelkäävät nettipankkiin ja henkilökohtaisiin tietoihin kohdistuvia petoksia ja väärinkäyttöä sekä terroristihyökkäyksiä. Raportti perustuu 35 000 eurooppalaisen haastatteluihin 27 EU-jäsenmaassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

FRA: Perusoikeusraportti - teknologia ja tietosuoja (22.7.2020)

Toinen temaattinen osaraportti käsittelee teknologiaa ja tietosuojaa. Raportti perustuu 35 000 eurooppalaisen haastatteluihin 27 EU-jäsenmaassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

FRA: Perusoikeusraportin ensimmäisiä osia julkaistu - perusoikeuksien merkitys (22.7.2020)

Ensimmäinen osaraportti koostaa tietoa perusoikeuksien merkityksestä ihmisille EU:ssa. Raportti perustuu 35 000 eurooppalaisen haastatteluihin 27 EU-jäsenmaassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

YK - Hallitus antanut 2.4.2020 määräaikaisraportin KP-sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa (17.7.2020)

Raportissa vastataan YK:n Ihmisoikeuskomitean esittämiin kysymyksiin. Raportti käsitellään komitean istunnossa 12.10. alkaen. Aineistoa voi toimittaa komitealle 14.9.2020 asti.

YK- hallitus antanut 2.4.2020 määräaikaisraportin TSS-sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa (17.7.2020)

Raportissa vastataan komitean esittämiin kysymyksiin. Raportti käsitellään komitean istunnossa 28.9. alkaen. Aineistoa voi toimittaa komitealle 31.8.2020 asti.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta ratkaisu Suomen palkkatasa-arvosta (17.7.2020)

Sukupuolten palkkaeron kaventamistoimet eivät ole olleet Suomessa riittävän tehokkaita ja oikeusturvakeinot ova puutteellisia irtisanomistilanteessa.

Ihmisoikeuskeskus vastasi YK:n kyselyyn koronapandemian ihmisoikeusvaikutuksista (2.7.2020)

YK:n erityisraportoijat ja itsenäiset asiantuntijat pyysivät yhteisessä kyselyssään tietoja koronatilanteen vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen Suomen tilanteen osalta.

EU:n perusoikeusviraston raportti tarkastelee EU:n perusoikeuskirjan kymmenvuotista taivalta (15.6.2020)

Covid-19-pandemia korostaa entisestään perusoikeuksien vahvan suojelun merkitystä

OM: Perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa kehitettävä kokonaisvaltaisesti (5.6.2020)

Vuosien 2017-2019 Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ulkopuolinen arviointi on valmistunut.