Uutiset

Ajankohtaista

YK; Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoa käsittelevien Suomen määräaikaisraporttien tarkastelu vuonna 2021 (18.9.2020)

Suomen määräaikaisraporttien käsittely viivästyy YK:n komiteoissa COVID-19-pandemian vuoksi

EIT: Ihmisoikeustuomioistuimen koulusurmaa käsittelevä ratkaisu (18.9.2020)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 17. syyskuuta 2020 antanut Suomea koskevan ratkaisun, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklaa oikeudesta elämään on loukattu.

FRA: Raportti kansallisista ihmisoikeusinstituutioista julkaistu (3.9.2020)

”Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat ihmisoikeuksien vartijoita. Liian usein ne eivät pysty täyttämään koko potentiaaliaan” sanoo Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) johtaja Michael O’Flaherty. ”Hallituksien ja eduskuntien tulisi vapauttaa kansalliset ihmisoikeusinstituutiot liiallisista rajoitteista, ja myöntää niille ne toimivallat ja resurssit, joita instituutiot tarvitsevat toimiakseen tavoitteidensa mukaan. On erityisen tärkeää, että kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat vahvoja ja itsenäisiä perusoikeuksien vartijoita koronaviruskriisin aikana ja sen jälkeen, sillä koronaviruskriisi on johtanut usean oikeuden rajoittamiseen.”

FRA: Perusoikeusraportti - turvallisuus ja rikollisuus (22.7.2020)

Eurooppalaiset pelkäävät nettipankkiin ja henkilökohtaisiin tietoihin kohdistuvia petoksia ja väärinkäyttöä sekä terroristihyökkäyksiä. Raportti perustuu 35 000 eurooppalaisen haastatteluihin 27 EU-jäsenmaassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

FRA: Perusoikeusraportti - teknologia ja tietosuoja (22.7.2020)

Toinen temaattinen osaraportti käsittelee teknologiaa ja tietosuojaa. Raportti perustuu 35 000 eurooppalaisen haastatteluihin 27 EU-jäsenmaassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

FRA: Perusoikeusraportin ensimmäisiä osia julkaistu - perusoikeuksien merkitys (22.7.2020)

Ensimmäinen osaraportti koostaa tietoa perusoikeuksien merkityksestä ihmisille EU:ssa. Raportti perustuu 35 000 eurooppalaisen haastatteluihin 27 EU-jäsenmaassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

YK - Hallitus antanut 2.4.2020 määräaikaisraportin KP-sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa (17.7.2020)

Raportissa vastataan YK:n Ihmisoikeuskomitean esittämiin kysymyksiin. Raportti käsitellään komitean istunnossa 12.10. alkaen. Aineistoa voi toimittaa komitealle 14.9.2020 asti.

YK- hallitus antanut 2.4.2020 määräaikaisraportin TSS-sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa (17.7.2020)

Raportissa vastataan komitean esittämiin kysymyksiin. Raportti käsitellään komitean istunnossa 28.9. alkaen. Aineistoa voi toimittaa komitealle 31.8.2020 asti.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta ratkaisu Suomen palkkatasa-arvosta (17.7.2020)

Sukupuolten palkkaeron kaventamistoimet eivät ole olleet Suomessa riittävän tehokkaita ja oikeusturvakeinot ova puutteellisia irtisanomistilanteessa.

Ihmisoikeuskeskus vastasi YK:n kyselyyn koronapandemian ihmisoikeusvaikutuksista (2.7.2020)

YK:n erityisraportoijat ja itsenäiset asiantuntijat pyysivät yhteisessä kyselyssään tietoja koronatilanteen vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen Suomen tilanteen osalta.

EU:n perusoikeusviraston raportti tarkastelee EU:n perusoikeuskirjan kymmenvuotista taivalta (15.6.2020)

Covid-19-pandemia korostaa entisestään perusoikeuksien vahvan suojelun merkitystä

OM: Perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa kehitettävä kokonaisvaltaisesti (5.6.2020)

Vuosien 2017-2019 Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ulkopuolinen arviointi on valmistunut.

Ihmisoikeuskeskuksen uusi ihmisoikeusvaltuuskunta aloitti toimintansa (20.5.2020)

Eduskunnan oikeusasiamiehen maaliskuussa nimeämä ihmisoikeusvaltuuskunta (toimikausi 2020-2024) piti tänään ensimmäisen kokouksensa.

EN: Venetsian komission Rule of Law Checklist julkaistu suomeksi (14.5.2020)

Ulkoministeriö on julkaissut suomenkielisen käännöksen Euroopan neuvoston Demokratiaa oikeusteitse –komission eli Venetsian komission (Venice Commission) laatimasta oikeusvaltion tarkistuslistasta (Rule of Law Checklist).

Suomessa HLBTI-henkilöt kokevat asenteiden parantuneen, mutta häirintäkokemukset yhä yleisiä (14.5.2020)

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) julkaisemassa laajassa kyselytutkimuksessa A long way to go for LGBTI equality selvitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia syrjinnästä ja viharikoksista EU-maissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa.

Ihmisoikeuskeskuksen toiminta laajeni vuonna 2019 (7.5.2020)

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa painottuivat vuonna 2019 muun muassa oikeusvaltiokysymykset, kyselytutkimukset vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta ja uutena teemana vanhusten oikeudet.

Ihmisoikeuskeskus edisti vanhusten oikeuksia monin tavoin vuonna 2019 (29.4.2020)

Ihmisoikeuskeskuksen työssä vanhusten oikeuksien osalta painottuivat viime vuonna etenkin sidosryhmätyön kehittäminen ja tiedon tuottaminen ikääntyneiden oikeuksista.

Julkaisu: Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa- koottuja havaintoja (20.4.2020)

Uudessa julkaisussa on koottu teemoittain ns. PIO-valvojien havaintoja puutteista ja ongelmista perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa.

Uusi pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sia kas­va­tusa­lal­la kä­sit­te­le­vä oi­keu­del­li­nen ja pe­da­go­gi­nen opas jul­kais­tu! (20.4.2020)

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on julkaissut oppimateriaalin tyypillisistä oikeudellisista haasteista suomalaisissa kasvatusinstituutioissa. Opas on suunnattu kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille.

UM: ihmisoikeusraportointi ja ihmisoikeusvalitukset 2019 (9.4.2020)

Ulkoministeriön oikeuspalvelun ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40) on julkaissut vuosikertomuksensa 2019.