Uutiset

Ajankohtaista

OM: Perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa kehitettävä kokonaisvaltaisesti (5.6.2020)

Vuosien 2017-2019 Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ulkopuolinen arviointi on valmistunut.

Ihmisoikeuskeskuksen uusi ihmisoikeusvaltuuskunta aloitti toimintansa (20.5.2020)

Eduskunnan oikeusasiamiehen maaliskuussa nimeämä ihmisoikeusvaltuuskunta (toimikausi 2020-2024) piti tänään ensimmäisen kokouksensa.

EN: Venetsian komission Rule of Law Checklist julkaistu suomeksi (14.5.2020)

Ulkoministeriö on julkaissut suomenkielisen käännöksen Euroopan neuvoston Demokratiaa oikeusteitse –komission eli Venetsian komission (Venice Commission) laatimasta oikeusvaltion tarkistuslistasta (Rule of Law Checklist).

Suomessa HLBTI-henkilöt kokevat asenteiden parantuneen, mutta häirintäkokemukset yhä yleisiä (14.5.2020)

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) julkaisemassa laajassa kyselytutkimuksessa A long way to go for LGBTI equality selvitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia syrjinnästä ja viharikoksista EU-maissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa.

Ihmisoikeuskeskuksen toiminta laajeni vuonna 2019 (7.5.2020)

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa painottuivat vuonna 2019 muun muassa oikeusvaltiokysymykset, kyselytutkimukset vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta ja uutena teemana vanhusten oikeudet.

Ihmisoikeuskeskus edisti vanhusten oikeuksia monin tavoin vuonna 2019 (29.4.2020)

Ihmisoikeuskeskuksen työssä vanhusten oikeuksien osalta painottuivat viime vuonna etenkin sidosryhmätyön kehittäminen ja tiedon tuottaminen ikääntyneiden oikeuksista.

Julkaisu: Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa- koottuja havaintoja (20.4.2020)

Uudessa julkaisussa on koottu teemoittain ns. PIO-valvojien havaintoja puutteista ja ongelmista perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa.

Uusi pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sia kas­va­tusa­lal­la kä­sit­te­le­vä oi­keu­del­li­nen ja pe­da­go­gi­nen opas jul­kais­tu! (20.4.2020)

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on julkaissut oppimateriaalin tyypillisistä oikeudellisista haasteista suomalaisissa kasvatusinstituutioissa. Opas on suunnattu kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille.

UM: ihmisoikeusraportointi ja ihmisoikeusvalitukset 2019 (9.4.2020)

Ulkoministeriön oikeuspalvelun ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40) on julkaissut vuosikertomuksensa 2019.

EU: Suomen oikeusvaltioarviointi on käynnistynyt (8.4.2020)

Komission verkkokysely avoinna 4.5.2020 asti mm. järjestöille, yhdistyksille, verkostoille jne., jotka toimivat oikeuslaitoksen, korruption vastaisen toiminnan tai median monimuotoisuuden parissa.

Uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet valittu – valtuuskunnan merkitys korostuu poikkeustilanteessa (2.4.2020)

Eduskunnan oikeusasiamies on asettanut uuden Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan. Erityisesti nyt poikkeusaikana tarvitaan laajaa yhteistyötä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Ihmisoikeusvaltuuskunnalla on tässä työssä tärkeä ja keskeinen asema.

Ihmisoikeuskeskus on avannut teemasivut koronaviruspandemiasta ja perus- ja ihmisoikeuksista (27.3.2020)

Teemasivuilla on mm. kotimaista viranomaisaineistoa ja linkkejä.

EU: Ihmisoikeudet ja demokratia: ihmisarvon ja tasa-arvon varmistaminen kaikkialla maailmassa (27.3.2020)

EU:n Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva tomintasuunnitelma 2020-2024 annettu parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäväksi.

EN: Sosiaalisten oikeuksien komitea julkaisi 2019 vuosiraporttinsa (25.3.2020)

Komitea katsoo, että lasten, perheiden ja maahanmuttajien sosiaaliset oikeudet Euroopassa ovat vaarassa.

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma 2020 julkaistu (25.3.2020)

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 18.12.2019.

Haku: IHMISOIKEUSVALTUUSKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN (23.2.2020)

Seuraava valtuuskunta asetetaan kaudelle 1.4.2020–31.3.2024. Hakuaika 10.3.2020 asti.

EIT-vuosiraportti 2019 julkaistu tilastoineen (19.2.2020)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2019 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä 19 valitusta.

Maahanmuuttoviraston EIT-selvitys on valmistunut – tuloksia hyödynnetään kehitystyössä (19.2.2020)

Maahanmuuttovirasto on tarkastanut yhteensä 319 tekemäänsä lainvoimaista turvapaikkapäätöstä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 14.11.2019 antaman langettavan päätöksen takia.

Kansallista viittomakielen päivää Suomessa vietetään 12.2. vuosittain (11.2.2020)

Viittomakielen päivä on tarkoitettu kansallisten viittomakieltemme, suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen, juhlapäiväksi.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea antoi Suomelle langettavan päätöksen lasten varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisesta (6.2.2020)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea julkisti 4. helmikuuta ratkaisunsa Lastensuojelun Keskusliiton marraskuussa 2016 tekemään järjestökanteluun Suomea vastaan, joka koski lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamista.