Uutiset

Tällä sivulla julkaistaan Ihmisoikeuskeskuksen uutiset.

Ajankohtaista

EN: Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) julkaisi vuosiraporttinsa (11.6.2019)

Vihapuhe ja ulkomaalaisvastainen populismi huolestuttavat edelleen Euroopassa vuonna 2018

EU:n perusoikeusviraston raportti kehottaa tarkkaavaisuuteen: oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti (7.6.2019)

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut vuosittaisen raporttinsa perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa. Tänä vuonna raportissa kiinnitetään erityistä huomiota lisääntyvään eriarvoisuuteen ja häirintään sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin.

EU:n perusoikeuskirja 10 vuotta: Euroopan komissio raportoi perusoikeuksien tilanteesta (7.6.2019)

Euroopan komissio julkaisee tänään uusimman vuosikertomuksen siitä, miten EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat soveltaneet EU:n perusoikeuskirjaa.

EN: raportti ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Suomessa (5.6.2019)

Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) julkaisi tänään 5.6.2019 toisen Suomea koskevan raporttinsa. Raportissa kehotetaan mm. laatimaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma.

FRA: 2. HLBTI-kysely avattu. Vastausaikaa 7.7.2019 asti (29.5.2019)

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta, jotka katsovat olevansa HLBTI-ihmisiä ja jotka ovat vähintään 15-vuotiaita ja asuvat Euroopan unionissa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa.

OM: Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti julkaistu (29.5.2019)

Loppuraportissa kerrotaan, miten vastuuministeriöt ovat toteuttaneet Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman toimenpiteitä.

YK-CERD-Yleiskommenttiluonnos lausunnolla 30.6.2019 asti (17.5.2019)

Rotusyrjinnän vastaisen komitean yleiskommentti nro 36 käsittelee etnistä profilointia, sen ehkäisyä ja torjuntaa.

Ihmisoikeuskeskus kartoittaa kipukohtia vanhusten oikeuksien toteutumisessa (3.5.2019)

Tähän mennessä järjestetyissä keskusteluissa eri toimijoiden kanssa on käynyt ilmi, että ongelmia on niin asenneilmapiirissä kuin palveluiden toteutumisessakin.

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi on alkanut (3.5.2019)

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi, nk. reakkreditaatio, on käynnistynyt. Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio koostuu eduskunnan oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan muodostamasta kokonaisuudesta. Arvioinnin suorittaa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälinen yhteistyöelin GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions).

YK-Ihmisoikeussopimusten määräaikaisraportointi - CAT 2019 (18.4.2019)

YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen (CAT) raportointikierros alkaa - ensimmäinen vaikutusmahdollisuus DL 24.6.2019.