Uutisarkisto 2012-2017

Uutisia

Suomi on tallettanut 11.5.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjan YK:n pääsihteerin huostaan. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan 10.6.2016.
Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Avioliittolain muutos tulee voimaan 1.3.2017. Hallitus on tänään 15.10. antanut eduskunnalle esityksen, joka koskee avioliittolain muutoksen edellyttämiä muita lainmuutoksia. Muita säännöksiä on tarpeen muuttaa niin, että ne soveltuvat myös samaa sukupuolta oleviin pareihin.
Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua esitetään parannettavaksi. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lainsäädäntömuutoksista, joilla pannaan täytäntöön EU:n ns. uhridirektiivi.
10.9. julkaistu Syrjintä koulutuksessa -selvitys tarkastelee vähemmistöjen yhdenvertaisuuden toteutumista koulutuspolulla ja opintojen ohjauksessa. Selvityksen mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa koulutuspolulla ovat maahanmuuttajat, romanit ja vammaiset henkilöt.
Laki rekisteröidystä parisuhteesta edellyttää, että mikäli kumpikaan parisuhteen osapuolista ei ole Suomen kansalainen, heidän on asuttava Suomessa kahden vuoden ajan ennen kuin parisuhde voidaan rekisteröidä. Helsingin hallinto-oikeus on antanut 4.8.2015 ratkaisun, jonka mukaan kyseinen kahden vuoden asumisaikaedellytys on ristiriidassa perustuslakiin sisältyvän syrjintäkiellon kanssa.
Naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (ns. Istanbulin sopimus) astuu Suomen osalta voimaan lauantaina 1.8.2015.
Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutti järjestää elokuussa viikon mittaisen intensiivikurssin aiheesta oikeus, kehitys ja ihmisoikeudet. Hakuaika päättyy 18.5.2015.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut kaksi Suomea koskevaa päätöstä, joka koskivat turvapaikanhakijoiden karkotuksia.