Uutisarkisto 2012-2017

Uutisia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut 20. toukokuuta neljä Suomea koskevaa tuomiota. Kahdessa tapauksessa EIT totesi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan mukaista kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti (ns. ne bis in idem -periaate) oli loukattu.
Huomenna 17.5.2014 vietettävän Kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän julkilausumassa kaikkiaan 17 Euroopan maata vahvistaa sitoutumisensa homo- ja transfobian vastaiseen työhön.
Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita ilmoittautumaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa avoimiksi tuleviin tuomaritehtäviin.
Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän mietinnössä painotetaan toimenpiteitä, joilla yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien välinen yhteys saisi enemmän huomiota ja siten auttaisi yrityksiä huomioimaan paremmin toimintansa ihmisoikeusvaikutukset. Keskeisenä elementtinä on yritysten ja kansalaisjärjestöjen välisen dialogin lisääminen.
Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja Eriarvoistuva lapsuus - lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa luovutettiin peruspalveluministeri Susanna Huoviselle Helsingissä 25.4.
Oikeusministeriö julkaisi 8.4.2014 tiivistelmän saamistaan lausunnoista saamelaiskäräjälain uudistamisehdotuksesta.
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula julkaisee virkakautensa viimeisen vuosikirjan ja luovuttaa sen peruspalveluministeri Susanna Huoviselle avoimessa julkistamisseminaarissa Helsingissä perjantaina 25.4.2014.
Itsemääräämislakia valmistellut työryhmä luovutti esityksensä uudesta laista peruspalveluministeri Susanna Huoviselle perjantaina 4.4.2014.
Ihmisoikeusjärjestöt osittain pettyneitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiuudistuksen sisältöön
Hallitus antoi 3. 4.2014 eduskunnalle esityksen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi.
Tänään 31.3.2014 on julkaistu ensimmäisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012-2013 arviointi.
Neljä tasa-arvo- ja ihmisoikeusjärjestöä vaatii, että uudessa varhaiskasvatuslaissa huomioidaan selkeästi sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolitietoinen kasvatus sekä ihmisoikeuskasvatus.
Suomi tarvitsee faktapohjaista keskustelua ILO 169 -sopimuksesta päästääkseen eteenpäin ratifiointiprosessissa. Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet julkaisee tänään 99 kysymystä ja vastausta ILO 169 -sopimuksesta.
Valtioneuvoston laadittava ohjelma ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toimeenpanemiseksi
YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen yksilövalitusmekanismin ja tutkintamenettelyn mahdollistava valinnainen pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan 30.4.2014.