Suomi rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta - Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii translain kiireellistä uudistamista

19.12.2017

Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii 13.12.2017 tekemässään kannanotossa hallitusta ryhtymään translain pikaiseen uudistamiseen. Translaista on poistettava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Transihmisten itsemääräämisoikeus, yksityiselämän suoja sekä henkilökohtainen koskemattomuus tulee turvata laissa.

Ihmisoikeusvaltuuskunta katsoo, että sukupuolen oikeudellista vahvistamista ja sukupuolenkorjausta koskevat prosessit tulee eriyttää toisistaan. Transihmisten oikeus lääketieteelliseen hoitoon ja henkilön tarpeisiin perustuviin muihin palveluihin tulee turvata osana terveyspalveluja.

Täysi-ikäisyyden kriteeriä tulisi harkita poistettavaksi sukupuolen oikeudellisessa vahvistamisessa ottaen huomioon lapsen ikä, kehitystaso ja lapsen etu. Samalla translain nimi tulisi muuttaa ”laiksi sukupuolen vahvistamisesta”.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut huhtikuussa 2017 tapauksessa A.P., Garçon ja Nicot vastaan Ranska , että vaatiessaan lisääntymiskyvyttömyyttä valtio rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta ja syyllistyy ihmisoikeusloukkaukseen.

Ihmisoikeusvaltuuskunta muistuttaa, että uudistus vaikuttaisi merkittävästi transihmisten hyvinvointiin eikä heikentäisi kenenkään perus- ja ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto translaista kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Lisätietoa aiheesta:

Nykyinen translaki: (laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002)

Eduskunnassa 2016 tehty lakialoite "laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta" (LA 43/2016 vp) odottaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyä. Seuraa aloitteen etenemistä täällä: Lakialoite laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta."

Oikeustieteen professori Pauli Rautiaisen blogi aiheesta: Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä loukkaa transihmisten oikeuksia

Setan ja Trasekin kampanja translain uudistamisesta: translaki.fi

Amnestyn teemasivu aiheesta: https://www.amnesty.fi/tyomme/teemat/itsemaaraamisoikeus-sukupuoleen/

 

Liitteet