Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 6/2017 on ilmestynyt

8.12.2017

Katsauksen aiheita muun muassa

·Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Ranska loukkasi kidutuksen kieltoa

·Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu muistutti kommentissaan, että internetin käyttäjän pääsyn estäminen verkkosivustoille on lähtökohtaisesti puuttumista ilmaisunvapauteen

·Euroopan perusoikeusviraston (FRA:n) tuoreen massavalvontaa käsittelevän raportin mukaan tiedustelutoiminnan sääntely EU-maissa on tällä hetkellä kirjavaa ja paikoin epäselvää

·YK:n ihmisoikeuskomitea käsitteli yleiskommenttiluonnosta oikeudesta elämään ja keskusteli abortista

 

Kaikki katsaukset ovat luettavissa täältä