Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 4/2017 on ilmestynyt

11.9.2017

 Katsauksen aiheita ovat muun muassa

·Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto: sananvapautta ei loukattu, kansalaisjärjestöjen olisi tullut tarkistaa kantelukirjelmänsä faktat paremmin

·Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun tuorein kommentti kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta

·Euroopan unionin tuomioistuin hylkäsi Slovakian ja Unkarin pakollisesta turvapaikanhakijoiden väliaikaisesta siirtomekanismista nostamat kanteet

·Euroopan unionin perusoikeusviraston raportti opastaa turvapaikanhakijalasten oikeuksista säilöönotto- ja pidätystilanteissa

·YK:n ihmisoikeuskomitea uusi yleiskommentti oikeudesta elämään valmisteilla

 

Kaikki katsaukset ovat luettavissa täällä.