James Hathaway: YK:n pakolaissopimuksen täytäntöönpanoa on parannettava

6.9.2017

Johtava pakolaisoikeuden asiantuntija James Hathaway jakoi seminaarissa havaintojaan globaalista turvapaikka- ja vastuunjakojärjestelmästä, joka turvaisi Geneven pakolaissopimuksen mukaisen suojelun sen tarpeessa oleville.

-Maailmassa on yli 10 miljoonaa pakolaista, jotka ovat odottaneet ratkaisua tilanteeseensa keskimäärin yli 17 vuotta. Vain 100 000 pakolaista uudelleensijoitetaan vuosittain, muistutti professori James Hathaway avauspuheenvuorossaan Ihmisoikeuskeskuksen ja Erik Castrén -instituutin pakolaisoikeutta käsitelleessä seminaarissa. Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on 750 henkeä. Johtava pakolaisoikeuden asiantuntija James Hathaway jakoi seminaarissa havaintojaan globaalista turvapaikka- ja vastuunjakojärjestelmästä, joka turvaisi Geneven pakolaissopimuksen mukaisen suojelun sen tarpeessa oleville.

Hathaway painotti, että uutta pakolaissopimusta ei tarvita, mutta sopimuksen täytäntöönpanoa on parannettava, sillä nykyinen tilanne on kestämätön. Pakolaisille tulisi taata pääsy kansainväliseen järjestelmään, joka on oikeudenmukainen niin vastaanottajavaltioille kuin pakolaisillekin. Asiantuntijoiden ehdottamassa järjestelmässä pakolaiset saisivat suojelua joko lähtömaansa lähialueella ja tarvittaessa heidät voitaisiin hallitulla tavalla uudelleensijoittaa kauempana sijaitsevaan vastaanottajamaahan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää pakolaisen voimaannuttamiseen esimerkiksi tukemalla hänen työllistymistään. Ehdotus käsittelee myös vastuun jakautumista ja kustannuksia. Valtioilla voisi olla erilaisia vastuita tilanteesta riippuen. Kustannussäästöä syntyisi muun muassa pitkien kansallisten turvapaikkaprosessien tarpeen vähenemisen myötä. Samalla pakolaisuuteen nykyisin liittyvät lieveilmiöt kuten salakuljetus ja ihmiskauppa menettäisivät markkinansa.

Keskustelussa Suomen tilanteesta nousivat esiin erityisesti oikeusturvaongelmat ja prosessin virheiden mahdollisuudet. Haavoittuvassa asemassa olevia ei tunnisteta riittävän varhaisessa vaiheessa, laadukasta oikeudellista apua ei ole saatavissa ja prosessi painottuukin nykyisellään liikaa tuomioistuintasolle.

Hathawayn mukaan järjestelmän muuttamiseen kaikilla tasoilla tarvitaan poliittista tahtoa, mutta vaihtoehdot ovat vähissä. Hathawayn mukaan hänen ehdottamansa järjestelmä toimiessaan hyödyttäisi kaikkia osapuolia eli lähtömaita, vastaanottavia maita sekä pakolaisia.

 

Tilaisuuden verkkolähetys on katsottavissa täällä.

 

Lisää Hathawayn havainnoista täällä.