IOK antoi lausunnon OM:lle Pohjoismaisen saamelaissopimuksen voimaansaattamisesta

23.8.2017

IOK kiinnitti lausunnossaan huomioita mm. Suomen toistuvasti saamiin alkuperäiskansojen oikeuksia koskeviin suosituksiin ja saamelaisten oikea-aikaiseen kuulemiseen.

Vuodesta 2005 vireillä ollut hanke Pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta lähestyy loppuaan. Sopimusteksti on saatu valmiiksi ja oikeusministeriö on kesällä pyytänyt eri tahoilta lausuntoja sopimuksen mahdollisen kansallisen voimaansaattamisen edellytyksistä.

Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus toteaa, että on tärkeää saada Pohjoismainen saamelaissopimus voimaan. Tekstissä on kuitenkin edelleen ongelmallisia ja tulkinnanvaraisia kohtia. Näitä ovat mm. itsemääräämisoikeutta, saamelaismääritelmää ja saamelaiskäräjien äänestysluetteloa sekä maankäyttöoikeuksia koskevat artiklat. Osittain ongelmat johtuvat epäselvästä muotoilusta, mikä mahdollistaa erilaisia tulkintoja ja mahdollisia oikeuksien heikennyksiä.

Myös saamelaisten oikea-aikainen ja tehokas kuuleminen heitä koskevissa asioissa vaatii vahvistamista, mikä on todettu toistuvasti kansainvälisten sopimusvalvontaelinten toimesta. Tätä ja monia muita sopimuksen ongelmakohtia on pohdittu hiljattain julkaistussa, valtioneuvoston tilaamassa tutkimuksessa ”Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus

 

Kaikki prosessiin liittyvät asiakirjat (mm. neuvottelupöytäkirjat, sopimustekstit ja nyt lausuntokierroksella annetut lausunnot löytyvät oikeusministeriön hankesivulta.

 

Liitteet