IOK:n lausunto hallitukselle UPR-suositusten hyväksymisestä

20.7.2017

Ihmisoikeuskeskus antoi kesäkuussa 2017 oma-aloitteisen lausunnon kiinnittääksen hallituksen huomiota muutamiin UPR-suosituksissa esille nousseisiin teemoihin.

UPR-prosessi

YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) kolmas kierros käynnistyi toukokuussa 2017 ja Suomi oli tarkasteltavana ensimmäisten valtioiden joukossa. Ihmisoikeuskeskus on osallistunut prosessiin koko kierroksen ajan.

Tällä määräaikaistarkastelun kolmannella kierroksella Suomi sai 153 suositusta 70 valtiolta. Suomen tulee ilmoittaa kirjallisesti kantansa saamiinsa suosituksiin viimeistään ihmisoikeusneuvoston syyskuun 2017 istunnossa. Viime kierroksen tapaan monet suosituksista liittyivät rasismiin, syrjintään ja vihapuheeseen, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja sopimusratifiointeihin.

IOK:n lausunto hallitukselle

Kesäkuussa 2017 Ihmisoikeuskeskus antoi oma-aloitteisen lausunnon kiinnittääksen hallituksen huomiota muutamiin suosituksissa esille nousseisiin teemoihin, joita se on käsitellyt omissa UPR-kontribuutioissaan. Lausunto osoitettiin mm. pääministeri Sipilälle.

Ihmisoikeuskeskus toivoi lausunnossaan (liitteenä), että hallitus omassa tarkastelussaan kiinnittäisi erityistä huomiota siihen, ilmentävätkö Suomen saamat usein toistuvat suositukset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa sellaisia puutteita, joita sen tulisi pyrkiä aktiivisemmin korjaamaan.

Lausunnossaan keskus käsitteli muutamia tällä UPR-kierroksella esiin nousseita suositusten teemoja. Näitä teemoja ovat sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeudet, ihmisoikeuskasvatus, ILO 169-sopimuksen ratifiointi, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevan työn resurssointi.

IOK:n osallistuminen UPR-prosessiin

IOK:n uutinen 19.5.2017 UPR-prosessista

IOK:n uutinen 11.4.2017 osallistumisesta UPR-käsittelyn etukäteisvalmisteluun Genevessä

IOK:n uutinen 27.9.2016 lausunnosta UPR-prosessiin

Muita UPR-prosessiin liittyviä sivustoja

Ulkoasianministeriön UPR-sivusto

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun UPR-Suomi-sivu

UPR-Info-järjestön Suomi-sivu (uusimpia suosituksia ei ole vielä lisätty 7/2017)

UPR-infon hakukone

 

Liitteet