Osallistamisen edistäminen vammaisia henkilöitä koskevassa päätöksenteossa

7.7.2017

Ihmisoikeuskeskus toimittanut STM:lle tiedoksi VIOK:in esityksen vammaisten osallistamisesta sekä oman vastauksensa VIOK:ille.

Miten osallistamista edistetään vammaisia henkilöitä koskevassa päätöksenteossa?

Tätä aihetta on käsitelty viime kuukausina Ihmisoikeuskeskuksessa, sen ihmisoikeusvaltuuskunnassa ja valtuuskunnan pysyvänä jaostona toimivassa vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomiteassa (VIOK). Komitea teki Ihmisoikeuskeskukselle ja ihmisoikeusvaltuuskunnalle esityksen, jossa se pyysi niitä kiinnittämään huomiota vammaisten henkilöiden osallistamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä muussa vammaisia koskevassa päätöksenteossa.

Ihmisoikeuskeskus antoi komitealle vastauksen, jossa se totesi nostavansa vammaisten henkilöiden osallistamisen edistämisen omassa toiminnassaan aikaisempaa näkyvämpään rooliin. Lisäksi keskus kiinnittää huomiota yhteistyön tärkeyteen vammaiskentän toimijoiden keskuudessa.

Ihmisoikeusvaltuuskunnassa käytyjen keskustelujen mukaisesti komitean esitys ja Ihmisoikeuskeskuksen vastaus on saatettu myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) tietoon.

Vastaanottajille osoitettu saatekirje, komitean esitys ja Ihmisoikeuskeskuksen vastaus löytyvät alta liitteinä.

Liitteet