Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2016

7.6.2017

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2016 on julkaistu keskuksen verkkosivuilla

 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus löytyy nyt Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivujen julkaisut-sivulta, osoitteesta https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-toimintaker/.

Kertomuksessa käsitellään Ihmisoikeuskeskuksen ja ihmisoikeusvaltuuskunnan toimintaa sekä ajankohtaisia perus- ja ihmisoikeustapahtumia. Lisäksi kertomuksessa on teema-artikkeli vammaisyleissopimuksen velvoitteista liittyen sopimuksen täytäntöönpanoon ja seurantaan.

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio pohtii esipuheessaan perus- ja ihmisoikeuksien tilaa Suomessa. Ihmisoikeusvaltuuskunnan varapuheenjohtaja sekä vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja Kalle Könkkölä puolestaan kirjoittaa vammaissopimuksen ratifiointiprosessista ja sopimuksen tuomista velvoitteista. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen käsittelee omassa esipuheessaan kansallisen ihmisoikeusinstituution eri osien syvenevää yhteistyötä.


Toimintakertomuksen painetun version voi tilata maksutta osoitteesta info@ihmisoikeuskeskus.fi.

 

Liitteet