Suomennos: yleiskommentti esteettömyydestä ja saavutettavuudesta

1.6.2017

 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentti esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on suomennettu Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta. Yleiskommentti on luettavissa alla liitteenä sekä täällä. Alkuperäinen englanninkielinen julkaisu ”General comment No. 2 (2004) – Article 9: Accessibility” on luettavissa osoitteessa: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx.

 

 

Liitteet