IOK: Lausunto YK:lle rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta

27.4.2017

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:n rotusyrjinnän vastaiselle komitealle (CERD) ja osallistui Suomen kuulemistilaisuuteen 25.-26.4.2017

(julkaistu alunperin 5.4.2017, päivitetty 27.4.2017 ja 16.5.2017)

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana on antanut lausunnon YK:n Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (1965) (CERD) täytäntöönpanosta Suomessa.

Ihmisoikeuskeskus tuo esiin raportissaan mm. vihapuheen sekä ajankohtaisia saamelaisten oikeusasemaan sekä ulkomaalaisiin liittyviä kysymyksiä.

IOK antoi CERD-komitealle lausunnon jo vuonna 2014 Suomen vuonna 2013 antamaan väliraporttin liittyen.

Määräaikaistarkastelu perustuu valtion vuonna 2015 antamaan raporttiin. Lisäaineistona komitea käyttää mm. YK:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden ihmisoikeusmekanismeilta saatuja tietoja sekä kansallisen ihmisoikeusinstituution, kansallisten eritysivaltuutettujen ja kansalaisjärjestöjen antamia lausuntoja ja raportteja. Tällä kertaa lausuntoja ovat Ihmisoikeuskeskuksen lisäksi antaneet ainakin Yhdenvertaisuus-valtuutettu, Saamelaiskäräjät, Ihmisoikeusliitto, Amnesty international, Seta ja Tampereen yliopisto.

Hallituksen delegaatio on kuultavana kaksipäiväisessä istunnossa 25.-26.4.2017, jossa myös Ihmisoikeuskeskuksen edustaja käyttää puheenvuoron. Komitea antaa myöhemmin keväällä suosituksia hallitukselle.

Kuulemistilaisuuteen liittyvä aineisto ja linkki videolähetykseen

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto ja kuulemistilaisuudessa pidetty puheenvuoro sekä Ihmisoikeuskeskuksen ehdottamat suositukset liitteinä.

 YK:n tuottama lehdistötiivistelmä kuulemistilaisuudesta (en).

Linkki uutiseen Suomen saamista suositukista

Liitteet