Ihmisoikeuskeskus täyttää 5 vuotta 1.3.2017

1.3.2017

 

Ihmisoikeuskeskus täyttää 5 vuotta 1.3.2017.

 

Ihmisoikeuskeskus perustettiin lailla ja aloitti työnsä vuonna 2012.  Ihmisoikeuskeskus, sen ihmisoikeusvaltuuskunta (tällä hetkellä 38 jäsentä, kokoontuu 4 kertaa vuodessa) ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia muodostavat yhdessä kansallisen ihmisoikeusinstituution. Myös kansallinen ihmisoikeusinstituutio viettää siis 5-vuotispäiviään.

 

Keskus perustettiin, koska ihmisoikeuksien edistämiseen tarvittiin lisää koordinaatiota, yhteistyötä ja resursseja. Sen tehtävät ovat lain perusteella:

  • Edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta
  • Laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
  • Tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • Osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
  • Huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia.

Ihmisoikeuskeskuksella on lisäksi lakisääteisenä erityistehtävänä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta yhdessä ihmisoikeusvaltuuskunnan ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Kyseessä on ensimmäinen Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle yhteisesti osoitettu lakisääteinen tehtävä.

 

Kansallisía ihmisoikeusinstituutioita (NHRI) toimii maailmalla yli sata. Myös Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio täyttää YK:n linjaamat ns. Pariisin periaatteet, joiden mukaan näiden instituutioiden tulee olla mm. riippumattomia, itsenäisiä, moniarvoisia ja laaja-alaisia. Tällaisia YK:n rekisteröimiä ja mainitut vaatimukset eritasoisesti täyttäviä elimiä toimii maailmalla yli sata.

 

Lisätietoa ihmisoikeuskeskuksesta

Tietoa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisesta verkostosta ENNHRIstä (englanniksi)

Tietoa kansallisten ihmisoikeusinstituutioden maailmanlaajuisesta koordinaatiokomiteasta GANHRIsta (englanniksi)