Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1/2017

21.2.2017

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1/2017 on ilmestynyt. Katsauksen aiheita ovat muun muassa:

·Valitusten lisääntyminen Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimessa vuonna 2016

·Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean tutkimus Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamisesta

·Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun lausunto Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun täytäntöönpanon estämisestä Venäjällä

·Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu terroristiseen järjestöön kuuluneen henkilön oikeudesta turvapaikkaan

·Euroopan unionin perusoikeusviraston painopistealueet vuodelle 2017

 

Kaikki ilmestyneet kansainväliset katsaukset ovat luettavissa täällä