Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys, mutta ne ovat iloinen asia

28.1.2017

- Ketään ei voida pakottaa ajattelemaan, että kaikki ovat yhdenvertaisia, mutta ketään ei saa syrjiä. Ihmisoikeudet ovat oikeudellisesti velvoittavia normeja. Ne eivät ole mielipidekysymys, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Kristiina Kouros muistutti puheessaan Educa-messuilla.

Ihmisoikeuskeskus osallistuu maan suurimmille opetusalan messuille tuodakseen esiin ihmisoikeuskasvatusta. Velvoittavuus on yksi näkökulma, jota keskus ja ihmisoikeuskasvatustyötä tekevät toimijat haluavat nostaa esiin.

Perus- ja ihmisoikeudet ovat myös monipuolisia, vaikka keskustelu usein keskittyy vihapuheen ja syrjinnän ympärille. Oikeuksiin kuuluvat esimerkiksi oikeus koulutukseen, yhdistymisvapauteen, yksityisyyteen ja sosiaaliturvaan.

Ihmisoikeuskasvatus on uusien opetussuunnitelmien myötä noussut näkyväksi osaksi koulumaailmaa. Ne sitovat paitsi koulujen toimintakulttuuria myös kaikkia oppiaineita, ei siis vain elämänkatsomustietoa tai yhteiskuntaoppia. Ihmisoikeuskasvatus on myös ensi kuussa hyväksyttävän valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman yksi neljästä teemasta.

Ihmisoikeuksia tutkinut yliopisto-opettaja Johanna Lampinen painotti opettajien oman tietämyksen tarvetta.

- Usein keskitytään siihen, mitä tietoja välitetään lapsille, kun voisi enemmän pohtia sitä, mitä tietoja opettaja vielä tarvitsee.

Opettajan on Lampisen mukaan tunnistettava oppilaiden keskinäiset valtasuhteet ja pohtia keinoja puuttua niihin. Ulossulkeminen on yksi vakavimmista ongelmista.

- Kukaan ei sattumalta istu kolmea vuotta yksin ruokalassa, Lampinen muistuttaa.

Mutta vaikka perus- ja ihmisoikeudet ovatkin velvollisuuksia, ne eivät ole vain loukkauksia ja huonoja uutisia.

- Ihmisoikeudet turvaavat jokaista meistä ja monen oppilaan osalta ne toteutuvat hyvin. Jos keskitymme vain negatiivisiin asioihin, niistä voi tulla liian raskaita, Ihmisoikeuskeskuksen Kristiina Kouros sanoo.

Ihmisoikeuskasvatus on esillä Educa-messuilla omalla osastollaan, josta löytyvät Unicefin, Amnestyn, Ihmisoikeusliiton ja Ihmisoikeuskeskuksen materiaaleja kasvatuksen tueksi. Tule juttelemaan mieltä askarruttavista asioista ja kysymään vinkkejä!

http://educa.messukeskus.com/