Vammaisten ihmisoikeuskomitea aloittanut toimintansa

8.11.2016

Vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen osallistamista ja osallistumista varten ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuuteen on perustettu pysyväksi jaostoksi vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK).

Ihmisoikeusvaltuuskunnan nimeämät jäsenet pitivät komitean järjestäytymiskokouksen keskiviikkona 19.10.2016. Puheenjohtajaksi valittiin Kalle Könkkölä ja varapuheenjohtajaksi Elina Akaan-Penttilä. Komiteaa täydennetään vielä vähintään neljällä ihmisoikeusvaltuuskunnan ulkopuolisella asiantuntijalla.

Komitean työhön osallistuvat asiantuntijajäseninä myös eduskunnan oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen edustajat.

Puheenjohtajan esityksestä komitea keskittyy seuraavien viikkojen aikana ensi vuoden toiminnan suunnitteluun.

 

Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK):

Kalle Könkkölä, puheenjohtaja, Kynnys ry

Elina Akaan-Penttilä, varapuheenjohtaja, Invalidiliitto

Markku Jokinen, jäsen, Kuurojen liitto

Antti Teittinen, jäsen, Kehitysvammaliitto

Riku Virtanen, jäsen, Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutti

Mikko Joronen, jäsen, IOK

Minna Verronen, jäsen, EOA