Seminaari vammaisten henkilöiden poliittisista osallistumisoikeuksista

27.10.2016

Mitä esteitä vammaiset henkilöt kohtaavat osallistuessaan julkiseen elämään? Mitä hyviä käytänteitä osallistumisoikeuksien edistämisestä on? Mitä vielä pitää tehdä?

Ihmisoikeuskeskus, Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) sekä ulkoasiainministeriö järjestivät korkean tason asiantuntijaseminaarin vammaisten henkilöiden oikeudesta osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään.

Our right to participate - Promoting the participation of Persons with Disabilities in political and public life –seminaarin voit katsoa kokonaisuudessaan osoitteessa http://bit.ly/2fcoMcf. Tilaisuuden kielet ovat englanti ja venäjä ja tilaisuudessa on kansainvälisen viittomakielen tulkkaus.

Seminaarin tarkoituksena on tuoda yhteen eri instituutioiden ja organisaatioiden asiantuntijoita ja käydä läpi vammaisten henkilöiden poliittiseen osallistumiseen liittyviä haasteita sekä hyviä käytäntöjä.

Suomelle vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen on tärkeä ihmisoikeuspainopiste niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Suomi ratifioi YK:n vammaisyleissopimuksen toukokuussa 2016.

Suomen Etyj-suurlähettiläs Katja Pehrman toimii tällä hetkellä Etyjin inhimillisen ulottuvuuden komitean puheenjohtajana. Suomi on Etyjin puitteissa nostanut aktiivisesti esille vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisen tärkeyden, erityisesti oikeuden osallistua poliittiseen elämään ja oikeuden tiedonsaantiin.

Lisätietoja: info@ihmisoikeuskeskus.fi