50 vuotta YK:n ihmisoikeussopimuksia - katso koko seminaari netissä!

20.10.2016

Mikä on kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkitys alueellisten konfliktien keskellä tai suomalaisessa arjessa? Miten ihmisoikeussopimukset ovat muuttaneet maailmaa ja suomalaista lainsäädäntöä?

Ihmisoikeuskeskus, Suomen YK-liitto sekä ulkoasiainministeriö järjestivät kansainvälisenä YK-päivänä 24.10. klo 12.30−15.45 tilaisuuden, jossa juhlistettiinn YK:n kahta keskeistä ihmisoikeussopimusta − kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa (KP-) sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa (TSS-) yleissopimusta. Sopimukset astuivat kansainvälisesti voimaan 1976, ja niiden velvoitteilla on ollut merkittävä vaikutus niin kansainväliseen ihmisoikeuskehitykseen kuin suomalaiseen lainsäädäntöön.

Tilaisuuden kansainvälisenä pääpuhujana oli yksi merkittävimmistä kansainvälisistä ihmisoikeustutkijoista ja -vaikuttajista, professori Philip Alston. Alston on YK:n erityisraportoija ihmisoikeuksiin ja äärimmäiseen köyhyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Konfliktien rauhanratkaisuja ja naisten vaikutusmahdollisuuksia edistänyt ministeri Elisabeth Rehn arvioi ihmisoikeuksien merkitystä aseellisissa konflikteissa. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen puhui ihmisoikeuksien merkityksestä Suomessa.

Katso koko seminaari osoitteessa http://bit.ly/1QEvrGJ (sivun alalaidassa kohta seminaarit-> 50 vuotta YK:n ihmisoikeussopimuksia).