Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 4/2016

30.8.2016

EurooIhmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 4/2016 on ilmestynyt.

Aiheita:

  • Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin (EIT): Italia loukkasi syrjinnän kieltoa ja perhe-elämän suojaa, kun se ei myöntänyt oleskelulupaa perhesiteen perusteella samaa sukupuolta olevalle kumppanille
  • Valtion obligaatioiden vaihtumisesta johtuva arvonmenetys ei loukannut oikeutta omaisuuden suojaan
  • Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu julkaisi raportin maahanmuuttajien integraatiosta
  • Euroopan komissio ottaa käyttöön EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn: vahvempi suoja transatlanttisille tietovirroille
  • Europan unionin julkisasiamiehiltä erilaiset ratkaisuehdotukset työntekijän uskonnollisesta huivista
  • Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Vammaisia turvapaikanhakijoita koskevia haasteita ja käytäntöjä kartoitettu