Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 3/2016

13.6.2016

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 3/2016 on ilmestynyt.

Aiheita:

  • Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin: Tanskan perheenyhdistämislainsäädäntö on syrjivä
  • Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomus 2015: poikkeuksia ihmisoikeussopimukseen, sivuväliintuloja ja katkenneita neuvotteluja
  • Käytännesäännöt verkossa esiintyvän vihapuheen torjumiseksi julkaistu
  • EU:n perusoikeusviraston vuosikertomus 2015: erityisteemoina maahanmuutto ja vammaisten henkilöiden oikeudet
  • Eurooppalaiset ammattilaiset: viharikokset on otettava vakavammin
  • YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomus 2015: vakavia ihmisoikeusloukkauksia, sopimusratifiointeja sekä kansalaisyhteiskunnan lisääntyvää osallistumista

Liitteet