Julkaisu ihmisoikeustoimintaohjelmista

24.2.2016

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut ihmisoikeustoimintaohjelmia koskevan vihkosen. Julkaisussa käsitellään myös Suomen kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa.

 

Toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma valmistellaan vuoden 2016 aikana. Ihmisoikeuskeskuksen artikkelissa Ihmisoikeustoimintaohjelmat - kokemuksia meiltä ja muualta käydään läpi toimintaohjelmien syntyä, eri maissa toteutettuja ihmisoikeustoimintaohjelmia sekä esitetään huomioita seuraavan kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman laatimisesta.

Artikkeli on alun perin julkaistu Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomuksessa 2014. Se löytyy myös Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivujen Julkaisut-osiosta.

Julkaisu saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Liitteet