Turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikennykset huolestuttavat ihmisoikeusvaltuuskuntaa

23.2.2016

 

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on hyväksynyt kannanoton, jossa se ilmaisee vakavan huolensa hallituksen esittämistä muutoksista ulkomaalaislain oikeusapua ja valitusaikaa koskeviin pykäliin. Ehdotukset heikentäisivät turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa sekä turvapaikkatutkinnassa että muutoksen hakemisessa kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa.

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan mukaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvan takaamisessa on kyse perustavaa laatua olevista ihmisoikeuksista. Valtuuskunta painottaa, että oikeudenmukainen ja tehokas turvapaikkamenettely kuuluu keskeisesti oikeuteen hakea turvapaikkaa sekä YK:n pakolaissopimuksen noudattamiseen.

 

Lisätietoja: Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, puh. 09 432 3780

 

Ihmisoikeusvaltuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä sekä käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita. Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa muodostavat Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.

 

Liitteet