Ihmisoikeusvaltuuskunta: perus- ja ihmisoikeudet turvattava kaikessa valtioneuvoston toiminnassa

8.10.2015

 

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyi kokouksessaan 5.10.2015 kannanoton, jossa se muistuttaa valtioneuvostoa perus- ja ihmisoikeuksien tärkeydestä ja oikeudellisesta velvoittavuudesta. Valtuuskunta painottaa, että esimerkiksi perustuslaissa turvatut perusoikeudet eivät koske pelkästään Suomen kansalaisia, vaan kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöitä.

 

Samalla valtuuskunta rohkaisee valtioneuvostoa tekemään johdonmukaisia ja selkeitä perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa koskevia linjauksia. Se pitää erittäin tärkeänä, että valtioneuvosto arvioi etukäteen, miten sen esittämät toimenpiteet, kuten säästöpäätökset, vaikuttavat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.  Lisäksi valtuuskunta kehottaa valtioneuvostoa laatimaan perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman.

 

Valtuuskunta kiinnittää kannanotossaan huomiota myös saamelaisten oikeuksiin, Suomen pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan sekä vihapuheen lisääntymiseen.

 

Ihmisoikeusvaltuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä sekä käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita. Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa muodostavat Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.

 

Lisätiedot: Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, puh. 09 432 3780