IOK:n lausuntoja YK:n toimijoille ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa

21.9.2015

Ihmisoikeuskeskus on antanut kesän aikana seuraavat lausunnot YK:n eri elimille ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa:
 

  • Lausunto YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista Suomessa
  • Lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijalle vammaisten henkilöiden sosiaalisesta suojelusta
  • Lausunto YK:n ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien itsenäiselle asiantuntijalle Madridin kansainvälisen ikääntymistä koskevan toimintaohjelman toimeenpanon ihmisoikeusvaikutuksista
  • Lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijalle vammaisten henkilöiden oikeudesta osallistua päätöksentekoon


Lausunnot löydät kokonaisuudessaan alta.

 

Liitteet