IOK:n lausunto uusien lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

28.8.2015

Ihmisoikeuskeskus vastasi toukokuussa 2015 Opetushallituksen avoimeen verkkokyselyyn lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. IOK:n vastaus keskittyy opetussuunnitelman perusteiden yleiseen osaan.


Lausunnossa esitetyt näkökohdat pohjautuvat suurelta osin IOK:n helmikuussa 2014 julkaiseman kansallisen ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskevan selvityksen tuloksiin ja suosituksiin.

IOK kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että Suomen valtiota ja julkista valtaa oikeudellisesti velvoittavat perus- ja ihmisoikeudet on kirjattu luonnokseen vain arvoiksi. IOK esittää, että opetussuunnitelman perusteluonnoksen lisätään selkeä kirjaus perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisesta velvoittavuudesta. Ottaen huomioon, että opetussuunnitelman perusteiden arvoperusta rakentuu selkeästi ihmisoikeuksien kunnioitukselle, IOK esittää lisäksi, että luonnosta kehitettäessä siihen lisättäisiin viittaus YK:n ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskevaan julistukseen ja erityisesti sen määritelmää koskeva osuus.

Lisäksi IOK esittää harkittavaksi, että luonnoksen toimintakulttuuria koskevaan osuudessa mainittaisiin kaikki lainsäädännössä kielletyt syrjintäperusteet 1.1.2015 voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain mukaisesti.

Lopuksi IOK esittää, että perus- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista tulisi arvioida myös osana opiskelijan oppimisen arviointia sekä sisällöllisten kurssisuoritusten että ylioppilastutkinnon puitteissa.

Liitteet