IOK:n oma-aloitteinen lausunto tuomioistuinlaista ja tuomareiden koulutuksen kehittämisestä

27.8.2015

Ihmisoikeuskeskus antoi 21.8.2015 oma-aloitteisen lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyvästä koulutustyöryhmän mietinnöstä tuomareiden koulutuksen kehittämiseksi.


Oikeusministeriö ei pyytänyt Ihmisoikeuskeskukselta lausuntoa kyseisistä ehdotuksista, mutta Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu lausuntojen antaminen myös oma-aloitteisesti.

Ihmisoikeuskeskus keskittyy lausunnossaan ottamaan kantaa tuomareiden koulutuksen kehittämiseen perus- ja ihmisoikeuskoulutukseen liittyvistä näkökulmista. Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus kantaa erityistä huolta perus- ja ihmisoikeuksia, mukaan lukien EU:n perusoikeudet, koskevan koulutuksen riittämättömyydestä ja toteaa, ettei tuomareiden koulutuksen nykytila vastaa kansainvälisiä oikeudenkäyttöä ja tuomareiden koulutusta koskevia standardeja.

Ihmisoikeuskeskus pitää välttämättömänä, että tuomareiden perus- ja ihmisoikeuskoulutus on pakollista. Perus- ja ihmisoikeudet tulisi sisällyttää sekä tuomareiden perus- että täydennyskoulutukseen. Lisäksi ne tulisi huomioida tarkoituksenmukaisella tavalla myös tuomioistuinten muun lainkäyttöhenkilökunnan samoin kuin oikeustulkkien koulutuksessa.

Ihmisoikeuskeskus viittaa lausunnossa vuonna 2014 julkaistuun selvitykseensä ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toteutumisesta Suomessa ja sen yhteydessä antamiinsa suosituksiin erityisesti virkamiesten, ja tältä osin soveltuvasti tuomareiden täydennyskoulutuksen ja yliopistojen oikeustieteellisen koulutuksen osalta. Selvityksessä virkamiesten ja viranhaltijoiden puutteellinen perus- ja ihmisoikeuskoulutus identifioitiin yhdeksi keskeisimmistä ongelma-alueista.

 

Liitteet