Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 4/2015

18.8.2015

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 4/2015 on nyt ilmestynyt. Katsauksen aiheita tällä kertaa ovat muun muassa:

 

  • Iso-Britannian suhtautuminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) päätöksiin
  • Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kaksi uusinta kommenttia, jotka käsittelevät romaneita
  • Euroopan unionin tuomioistuimen merkittävä ratkaisu koskien syrjintädirektiivin soveltamista
  • Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuosikertomus ja Euroopan neuvoston pääsihteerin vuosiraportti

Liitteet