Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistämiseksi nyt myös viitottuna

3.6.2015

Ihmisoikeuskeskus julkaisi 14.2.2014 selvityksen ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toteutumisesta Suomessa. Selvityksen yhteydessä julkaistiin ihmisoikeusvaltuuskunnan seitsemän yleisluontoista suositusta ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistämiseksi Suomessa. Nyt suositukset ovat Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilla ja Youtubessa myös suomalaisella viittomakielellä Kuurojen Liiton toiminnanjohtajan Markku Jokisen viittomana.

 

Viittomakielisen videon sekä lisätietoa selvityksestä löydät sivulta https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-selvitykset/ihmisoikeuskasvatus-ja-koulutus-/

 

SUOSITUKSET:

1. Valtioneuvoston tulee laatia ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskeva toimintaohjelma

2. Ihmisoikeudet on sisällytettävä kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen

3. Ihmisoikeuskasvatuksen tulee tukea ja edistää ihmisoikeuksia kunnioittavan

toimintaympäristön toteutumista

4. Opettajien ja kasvattajien ihmisoikeusosaamista on vahvistettava

5. Viranhaltijoiden ja muiden julkisia tehtäviä hoitavien ihmisoikeusosaaminen on varmistettava

6. Ihmisoikeusoppimateriaaleja ja -opetusmenetelmiä on kehitettävä

7. Ihmisoikeusopetusta, -kasvatusta ja -osaamista on seurattava, arvioitava ja kehitettävä