Ihmisoikeusvaltuuskunnan työpajassa perehdyttiin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimukseen

1.6.2015

Oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen (toinen vasemmalta) esittelee yleissopimuksen sisältöä.
Oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen (toinen vasemmalta) esittelee yleissopimuksen sisältöä.
Kokouksen osallistujia
Kokouksen osallistujia
Marianne Schulze (toinen vasemmalta) valottaa vammaisten henkilöiden osallistumista sopimuksen edistämiseen Itävallassa.
Marianne Schulze (toinen vasemmalta) valottaa vammaisten henkilöiden osallistumista sopimuksen edistämiseen Itävallassa.
Maria Ventegodt Liisberg esittelee Tanskan Ihmisoikeusinstituutin kehittämiä vammaisen oikeuksien indikaattoreita.
Maria Ventegodt Liisberg esittelee Tanskan Ihmisoikeusinstituutin kehittämiä vammaisen oikeuksien indikaattoreita.

Ihmisoikeuskeskus järjesti maanantaina 25.5.2015 Pikkuparlamentissa ihmisoikeusvaltuuskunnan työpajan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksesta. Tilaisuudessa perehdyttiin sopimuksen edistämis-, suojelu- ja seurantatyöhön.


Työpajan tarkoituksena oli valmistautua Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle tulevaan uuteen erityistehtävään. Hallituksen esityksen (HE 284/2014) mukaan Ihmisoikeuskeskuksen, ihmisoikeusvaltuuskunnan ja eduskunnan oikeusasiamiehen muodostama kansallinen ihmisoikeusinstituutio tulee toimimaan yleissopimuksen 33(2)-artiklan mukaisena riippumattomana kansallisena seurantamekanismina, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Tilaisuuden yli 40 osallistujan joukossa oli ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenten lisäksi edustajia kansalaisjärjestöistä, ministeriöistä, aluehallintovirastoista ja Valvirasta sekä Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian henkilökuntaa. Paikalla olivat myös oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

Työpajassa kuultiin perustietoa yleissopimuksesta sekä sopimuksen ratifioinnin kannalta tärkeästä itsemääräämisoikeuslaista.  Pienemmissä työryhmissä keskusteltiin vammaisten henkilöiden osallistumisesta yleissopimuksen edistämiseen, seurantaan ja suojeluun, sopimuksen seurannasta ja indikaattoreista sekä kanteluista ja tarkastuksista yleissopimuksen suojelutyössä. Vierailevina puhujina toimivat ihmisoikeuskonsultti Marianne Schulze Itävallan Itsenäisestä monitorointikomiteasta, oikeudellinen asiantuntija Johannes Carniel Itävallan oikeusasiamiehen virastosta sekä Tanskan ihmisoikeusinstituutin tasa-arvoyksikön johtaja Maria Ventegodt Liisberg.

Katso myös Ylen Viikko viitottuna -ohjelman juttu tilaisuudesta (alkaa kohdasta 0:30): http://areena.yle.fi/1-2400585


Kuvat: © Hanne Salonen/Eduskunta. Klikkaa kuvia nähdäksesi ne suurempina!