IOK:n oma-aloitteinen lausunto varhaiskasvatuslakiesityksen luonnoksesta

10.4.2015

Ihmisoikeuskeskus antoi 7.4.2015 oma-aloitteisesti lausunnon uutta varhaiskasvatuslakia koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Ministeriö ei pyytänyt Ihmisoikeuskeskukselta lausuntoa lakiesitysluonnoksesta, mutta Ihmisoikeus­kes­­kuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu lausuntojen antaminen myös oma-aloit­teisesti.

Ihmisoikeuskeskus keskittyy lausunnossaan kommentoimaan esitysluonnosta erityisesti perus- ja ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen näkökulmasta.

Liitteet