IOK:n lausunto ennaltaehkäisyn roolista ihmisoikeuksen edistämisessä ja suojelussa

9.4.2015

Ihmisoikeuskeskus antoi 13.3.2015 lausunnon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle ennaltaehkäisyn roolista ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa.

Liitteet