Ihmisoikeuskeskuksen lausunnot valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2014

12.3.2015

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusselontekoa koskevat lausunnot valiokunnille on nyt julkaistu keskuksen verkkosivuilla.

 

Ihmisoikeuskeskus antoi vuoden 2014 loppupuolella sekä vuoden 2015 alussa lausunnot valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2014 useille eduskunnan valiokunnille. Lausunnot löytyvät nyt kotimaisia perus- ja ihmisoikeusjulkaisuja -osiosta.

Samassa osiossa on myös mahdollista tutustua valiokuntien omiin selontekoa koskeviin lausuntoihin sekä ulkoasiainvaliokunnan mietintöön.