IOK:n lausunto osallistumisoikeuden toteutumisesta Suomessa

27.2.2015

Ihmisoikeuskeskus antoi 20.2.2015 lausunnon osallistumisoikeuksien toteutumisesta Suomessa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle.

Lausunnossa keskitytään yhtäläisen osallistumisoikeuden toteutumisen haasteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa sekä hyviin käytäntöihin, jotka pyrkivät lisäämään yhdenvertaista osallistumista politiikkaan ja julkisten asioiden hoitoon.

Liitteet